Kelan termit

Kelan terminologinen sanasto esittelee määritelmineen n. 506 käsitettä, jotka koskevat kaikkia Kelan hoitamia etuuksia. Kustakin termistä on myös ruotsinkielinen vastine.

Käsitemäärittely ja termien vakiinnuttaminen edistävät lainsäädännön ja ohjeistuksen selkeyttämistä. Terminologinen sanasto luo myös edellytyksiä merkityksiin perustuvalle yhteentoimivuudelle, joka on tarpeen kehitettäessä verkkopalveluja.

Lisätietoja