Asumismenot perustoimeentulotuessa

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea Suomessa olevan asunnon asumismenoihin. Sinun pitää aina tarvittaessa esittää menoihisi liittyvät selvitykset.

Asumismenoina voidaan huomioida kohtuullisen suuruisina:

 • vuokra sekä erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset (kuten sähkölämmitys)
 • omistusasunnossa:
  • hoitomenot, joita ovat vastikkeet sekä erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset
  • henkilökohtaisen asuntolainan korot, jos laina otettu asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi
 • omakotitalon välttämättömät hoitomenot
  • lämmityskustannukset, vesimaksut ja kiinteistökohtaiset menot (esim. jätemaksu, nuohousmaksu, vakuutusmaksut, kiinteistövero sekä tontin vuokra).
  • henkilökohtaisen asuntolainan korot, jos laina otettu asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi.

Jos maksat vuokraa tai vastiketta kunnan järjestämästä palveluasumisesta, se voidaan hyväksyä menoksi kuten muukin vuokra tai vastike.

Asumiseen liittyvinä menoina voidaan hyväksyä myös kohtuullisen suuruisina:

 • taloussähkö
 • kotivakuutusmaksu
 • saunamaksu (1 kerta/vko).

Menoina ei hyväksytä esimerkiksi:

 • pyykkitupamaksuja (sisältyy perusosaan)
 • autopaikkamaksuja (ellei tarve johdu terveydellisistä syistä)
 • kodinkoneisiin ja huonekaluihin liittyviä menoja. Niihin on mahdollista hakea täydentävää toimeentulotukea kunnasta.

Hyväksyttävät asumismenot perheen koon mukaan

Yleensä Kela hyväksyy asumismenot todellisen suuruisina, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina. Kohtuullisen määrän arviointiin Kelassa vaikuttavat perheen koko ja asunnon sijaintikunta. Jos menot ovat paikkakunnan yleistä tasoa suuremmat eikä niitä voida pitää välttämättöminä, huomioitavaa määrää saatetaan joutua laskemaan tasolle, joka vastaa paikkakunnan yleistä hintatasoa.

Taulukko: Hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat 2017 (pdf)
Taulukko: Hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat 2018 (pdf)

Jos vuokramenosi ylittävät taulukossa esitetyt rajat, sinut voidaan ohjata kunnan sosiaalitoimistoon asuntoasian selvittämistä ja edullisemman asunnon hankkimista varten. Sinulla on yleensä 3–6 kuukautta aikaa hakeutua edullisempaan asuntoon. Siihen saakka Kela huomioi asumismenot todellisten menojen mukaan.

Kela voi hyväksyä menot edelleen todellisen suuruisena, jos esimerkiksi paikkakunnalta ei ole toimittamiesi selvitysten perusteella tarjolla asuntoa, jonka asumismenot ovat kohtuulliset.

Jos asunnossa asuu eri perheisiin kuuluvia ihmisiä, asumismenot jaetaan asukkaiden kesken. Esimerkiksi isovanhempi ja hänen aikuinen tyttärensä lapsineen muodostavat toimeentulotuessa omat perheensä ja hakevat perustoimeentulotukea omilla hakemuksillaan. Asumismenot jaetaan koko asunnon henkilöluvulla, jolloin isovanhemman osuudeksi tulee vain osa menoista ja tyttären perheelle jää loppuosuus.

Jos perheeseen kuuluu vammainen henkilö, jonka tilantarve on apuvälineiden tai hoitajan takia erityisen suuri, asumismenot voidaan huomioida yhtä henkilöä suuremman henkilöluvun mukaan.

Lue lisää