Alle 16-vuotiaan vammaistuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.

Hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla tavanomaista suurempaa ja kestää vähintään 6 kuukautta.

Lue, miten haet alle 16-vuotiaan vammaistukea.

Tavanomaista suurempi hoidon ja huolenpidon tarve

Sairauden tai vamman diagnoosi ei yksin ratkaise lapsen oikeutta vammaistukeen. Oikeus tukeen ja tuen taso arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta lapsi tarvitsee.

Lapsen hoito ja huolenpito voi tavallisestikin olla vaativaa ja sitovaa lapsen eri kehitys- ja ikäkausissa. Siksi aina arvioidaan, liittyykö lapsen hoidon ja huolenpidon tarve vammaan tai sairauteen sekä onko se tavanomaista suurempaa ikätovereihin nähden.

Tavanomaista suurempi hoidon ja huolenpidon tarve voi aiheutua esimerkiksi:

  • lapsen sairauskohtauksista ja lääkityksestä
  • lapsen kuljettamisesta kuntoutukseen
  • siitä, että lasta on sairauden tai vamman vuoksi autettava päivittäisissä toiminnoissa ja koulutehtävissä
  • siitä, että lasta on valvottava ikäisiään enemmän.

Myönnetään usein määräajaksi

Alle 16-vuotiaan vammaistuki myönnetään yleensä määräajaksi, jonka päätyttyä siihen voi hakea jatkoa. Vaikka monet sairaudet ovat elinikäisiä, niiden aiheuttama hoidon tarve voi muuttua, kun lapsi kasvaa ja kehittyy.

Tuen maksuaika vaihtelee sen mukaan, miten pitkään vammasta tai sairaudesta aiheutuvan hoidon tarpeen arvioidaan kestävän.

Lue lisää

Sivu päivitetty 23.5.2024