Matkakorvaukset

Voit saada korvausta julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja synnytykseen liittyvistä matkoista, kun kustannukset yhteen suuntaan ylittävät omavastuun. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin.

Lähin hoitopaikka ja halvin kulkutapa

Kela korvaa yleensä matkan lähimpään yksityisen tai julkisen terveydenhuollon lääkäriin tai hoitolaitokseen.

Jos kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri on antanut maksusitoumuksen hoitoa varten, Kela korvaa matkakulut sinne hoitopaikkaan, josta hoito on saatu.

Kun menet Kelan järjestämään kuntoutukseen, Kela korvaa matkakulut pääsääntöisesti kuntoutuspäätöksessä ilmoitettuun kuntoutuspaikkaan.

Jos hoito on hankittu palvelusetelillä tai olet valinnut hoitopaikan valinnan vapauden perusteella, Kela korvaa matkan perusterveydenhuoltoon enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta oman kunnan tai kuntayhtymän pääterveyskeskukseen. Pääterveyskeskus on terveyskeskus, josta on saatavilla kunnan tai kuntayhtymän laajimmat terveydenhuollon palvelut. Erikoissairaanhoitoon tehdyn matkan Kela korvaa enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Matka yksityiseen terveydenhuollon hoitopaikkaan korvataan samoin kuin julkiseen terveydenhuoltoon tehty matka silloin, kun annettu hoito tai tutkimus on sairausvakuutuksesta korvattavaa.

Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto. Jos käytät muuta kuin halvinta matkustustapaa, esimerkiksi taksia, sinulla tulee olla terveydenhuollon antamana todistus sen tarpeellisuudesta. Jos taksin käyttö johtuu liikenneolosuhteista, sinun tulee perustella taksin käyttö korvaushakemuksessasi.

Korvaus taksimatkasta

Voit saada korvauksen taksimatkasta, kun terveydenhuollon edustaja on katsonut taksin käytön olevan terveydentilasi vuoksi tarpeellista ja olet saanut siitä todistuksen (SV 67 tai muu vastaava selvitys). Saat matkakorvauksen heti taksissa, kun tilaat matkan oman aluuesi tilausnumerosta. Tällöin myös maksat matkastasi pienemmän omavastuun. Taksimatka voidaan korvata myös, jos sinulla ei ole mahdollisuutta halvemman matkustustavan käyttöön, esim. puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi.

Saattaja mukana

Jos tarvitset matkan aikana saattajan, myös hänen matkakuluistaan voi saada korvauksen. Saattajan matkakuluista saat korvausta, kun hoitohenkilökunta on katsonut saattajan tarpeelliseksi sairautesi perusteella tai esim. perheenjäsenen hoitoon osallistumisen välttämättömäksi. Myös saattajan matkat korvataan yleensä sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan halvinta matkustustapaa käyttäen. Jos lähdet matkaan saattajan kanssa samasta osoitteesta omalla autolla tai taksilla, ei saattajalle aiheudu korvattavia matkakuluja.

Jos joudut yöpymään matkalla

Jos joudut yöpymään matkallasi tutkimuksen, hoidon tai liikenneolosuhteiden vuoksi, voit saada Kelasta yöpymisrahaa. Yöpymisrahaa maksetaan kustannusten määrä, mutta kuitenkin enintään 20,18 euroa vuorokaudessa. Kun haet korvausta yöpymiskustannuksista, esitä niiden maksamisesta kuitti.

 

Viimeksi muokattu 22.1.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012