Matkakorvaukset

Kela maksaa korvausta julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi.

Korvausta maksetaan matkasta lähimpään hoitopaikkaan sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan edullisimmalla käytettävissä olevalla matkustustavalla.

Jos sairaus, vaikea vamma tai liikenneolosuhteet edellyttävät erityisajoneuvon (esimerkiksi taksi tai oma auto) käyttöä, korvaus voidaan maksaa erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Korvausta maksetaan omavastuun ylittävältä osalta.

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 15.8.2016
Sivu päivitetty 27.6.2016