Ääreishermo- ja lihassairaudet, sopeutumisvalmennus aikuiset | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sopeutumisvalmennuskurssi ääreishermo- ja lihassairautta sairastavalle aikuiselle

Sopeutumisvalmennuskurssi soveltuu sinulle, jos

 • olet yli 18-vuotias
 • sinulla on todettu ääreishermo- tai lihassairaus, spinaalinen lihasatrofia (SMA) tai myastenia gravis.
 • sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta pystyt osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista
 • hyödyt sopeutumisvalmennuksesta ja sen tarve on arvioitu terveydenhuollossa.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”ääreishermo” tai ”lihassairaus” tai "myastenia".

Kuntoutuskurssihaku

Kurssi ei sovellu sinulle, jos sairautesi estää aktiivisen osallistumisesi ryhmämuotoiseen kuntoutukseen tai kuntoutuksesi tavoitteet ovat enemmän hoidollisia kuin kuntoutuksellisia.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

 • lihassairautta sairastaville
 • ääreishermosairautta sairastaville
 • myastenia gravista (MG) sairastaville.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa. Lisäksi saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutuksella pyritään myös vahvistamaan voimavarojasi ja elämänhallintaasi, jotta pystyt toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti omassa arjessasi.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 10 vuorokautta, ja se toteutetaan 2 jaksossa. Voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin. Aikuinen omainen tai läheinen voi osallistua kuntoutukseen kanssasi 3 vuorokautta kurssin lopussa.

Palveluntuottaja on yhteydessä sinuun ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

 • neurologian erikoislääkäri
 • fysioterapeutti
 • sairaanhoitaja
 • psykologi
 • sosiaalityöntekijä tai sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaine kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 12.1.2023

Mitä mieltä olet sivusta?