Näin haet kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssille

  1. Hakeudu ensin lääkäriin. Arvioikaa yhdessä kuntoutuksesi tarpeellisuus. Tarvittaessa lääkäri suosittaa kuntoutusta ja kirjoittaa lausunnon (lääkärinlausunto B), jotta voit hakea kuntoutusta.
  2. Täytä ja tulosta hakemuslomake Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132).
  3. Liitä hakemukseesi lääkärinlausunto B, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakykysi sekä lisäksi se, mitä kuntoutusta suositellaan ja mitkä ovat kuntoutuksen syyt ja tavoitteet.
  4. Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voi toimittaa myös verkkoasiointipalvelun Viestit-toiminnon kautta. Kirjaudu verkkopalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  5. Asiointipalvelussa näet, onko hakemuksesi ratkaistu. Saat ratkaisusta myös kirjallisen päätöksen. Päätös kuntoutuksestasi lähetetään myös tiedoksi palveluntuottajalle, milloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena. Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja voidaan myöntää myös vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Lue lisää