Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen ja läheisilleen.

Kurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan niistä. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen.

Kurssit toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Lapsille suunnatut kurssit järjestetään perhekursseina, joille vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua.

Osa kursseista järjestetään myös ruotsin- ja saamen kielellä, ja se on mainittu kurssin sivulla. Ruotsin- ja saamenkielisille asiakkaille järjestetään tulkkaus koko kuntoutusohjelman ajalle, jos Kela ei järjestä kuntoutusta heidän äidinkielellään.

Tutustu kursseihin

Kurssit on listattu valikkoon sairausryhmittäin aakkosjärjestyksessä. Kurssisivuilta löydät kurssien tiedot, kohderyhmät ja hakuohjeet. Kuntoutuskurssihausta voit katsoa, milloin kursseja järjestetään. Kuntoutuskurssihaussa on ilmoitettu, mitä kursseja järjestetään myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille.

Jos sopivaa kurssia ei löydy, tarkista voisiko sinulla olla oikeus yksilölliseen kuntoutusjaksoon.

Taloudellinen tuki kuntoutuksen aikana

Kuntoutus on sinulle maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan oman tai lapsesi kuntoutuksen ajalta. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja.