Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen ja läheisilleen.

Sopeutumisvalmennuskurssit auttavat asiakasta ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin. Kuntoutuskurssilla kuntoutuja saa tukea sairaudesta tai vammasta kuntoutumiseen. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin.

Kurssit toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Lapsille suunnatut kurssit järjestetään perhekursseina, joille vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua.

Osa kursseista järjestetään myös ruotsin ja saamen kielellä. Asiasta on mainittu näiden kurssien sivuilla. Ruotsin- ja saamenkielisille asiakkaille järjestetään tulkkaus koko kuntoutusohjelman ajaksi, jos Kela ei järjestä kuntoutusta heidän äidinkielellään.

Tutustu kursseihin

Kurssit on listattu valikkoon sairausryhmittäin aakkosjärjestyksessä. Kurssisivuilta löydät kurssien tiedot, kohderyhmät ja hakuohjeet sekä infolehtiset. Kuntoutuskurssihausta voit katsoa, milloin kursseja järjestetään. Kuntoutuskurssihaussa on ilmoitettu, mitä kursseja järjestetään myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille.

Jos sopivaa kurssia ei löydy, tarkista voisiko sinulla olla oikeus yksilölliseen kuntoutusjaksoon.

Taloudellinen tuki kuntoutuksen aikana

Kuntoutus on sinulle maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan oman tai lapsesi kuntoutuksen ajalta. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja.