Yksityisten etälääkäripalveluiden käyttäjämäärä kasvoi räjähdysmäisesti korona-aikana | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Yksityisten etälääkäripalveluiden käyttäjämäärä kasvoi räjähdysmäisesti korona-aikana

Julkaistu 5.9.2023

Koronakriisin aikana etälääkäripalveluiden kysyntä kasvoi räjähdysmäisesti ja Kela alkoi maksaa suurempia korvauksia etäkäynneistä yksityislääkärillä. Kela-korvausta yksityislääkärin etävastaanotosta saaneiden määrä onkin kasvanut muutamasta tuhannesta satoihin tuhansiin.

Kela maksoi korvauksia yhteensä yli kolmesta miljoonasta yksityislääkärikäynnistä vuonna 2022. Suurin osa korvatuista käynneistä oli edelleen lähivastaanottoja, mutta etäpalveluita saavien määrä on kasvanut merkittävästi verrattuna aikaan ennen koronakriisiä. Vuonna 2016 Kela alkoi maksaa yksityisistä etälääkäripalveluista yhtä suurta korvausta kuin lähipalveluista.

– Suomessa lääkäriyrityksillä oli jo ennen koronakriisiä kansainvälisestikin verrattuna erinomaiset valmiudet tuottaa etäpalveluita, mutta kysyntä oli pientä, kertoo Kelan erikoistutkija Timo Hujanen.

Koronakriisi mullisti etäpalveluiden käytön, ja toukokuusta 2020 alkaen etälääkäripalveluista maksettavia Kela-korvauksia korotettiin. Vuonna 2019 etäpalveluista korvausta sai 3 300 henkilöä, kun vastaava luku oli vuonna 2022 jo noin 320 000 henkilöä. Saajien määrä oli siis kasvanut uuteen mittaluokkaan koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Maksetuissa korvauksissa tämä tarkoitti vuonna 2022 noin 5 miljoonaa euroa eli 12 prosenttia koko vuoden lääkärinpalkkioiden korvaussummasta.

– Etälääkäripalveluiden käyttö näyttäisi lisääntyvän edelleen, kun tarkastellaan kuluvan vuoden lukuja mutta toki hitaammin kuin koronakriisin aikana, Hujanen arvioi.

Kaksi graafia: yksityisistä etälääkäripalveluista korvauksia saaneiden määrä vuosina 2016–2022, ja yksityisistä etälääkäripalveluista korvauksia saaneiden määrä ikäryhmittäin vuonna 2022. Kuvasta näkee, että yksityisten etälääkäripalveluiden käyttäjämäärä kasvoi nopeasti korona-aikana yli 300 000 käyttäjään vuonna 2022. Kuvasta näkee myös, että alle 5-vuotiaat olivat vuonna 2022 suurin käyttäjäryhmä, kun käyttäjät jaetaan viisivuotisryhmiin.
 

Kaiken ikäiset käyttävät etäpalveluita – alle 5-vuotiaita eniten asiakkaissa

Kaiken ikäiset henkilöt hyödyntävät korvaustilastojen mukaan etälääkäripalveluja. Alle 5-vuotiaita lapsia oli etälääkäripalveluiden asiakkaissa eniten, kun palveluista maksettuja korvauksia tarkastelee viiden vuoden ikäryhmiin jaoteltuna.

– Etälääkäripalvelut ovat helposti saavutettavia palveluita silloin, kun fyysistä käyntiä vastaanotolla ei tarvita. Etäpalvelu voi säästää kaikkien osapuolten aikaa ja rahaa, mutta toisaalta voi käydä niin, että yhdellä etäkäynnillä ei saada selvitettyä asiaa, joka olisi hoidettu nopeasti yhdellä lähikäynnillä, sanoo Hujanen.

Yli 75-vuotiaita etälääkäripalveluiden käyttäjiä on vähemmän kuin muun ikäisiä. Myös etälääkäripalveluita käyttäneiden osuus ikäluokasta on pienempi ikääntyneillä. 

– Erityisesti ikäihmisillä, mutta toki muillakin, voi olla haasteita digilaitteiden käytössä. Silloin etäpalveluiden käyttö ei välttämättä ole vaihtoehto, huomauttaa Hujanen.

Hallitusohjelmassa sairaanhoitovakuutuksen lääkärinpalkkioihin osoitetaan lisää rahaa, jotta pääsy terveydenhuollon palveluihin helpottuisi.

Lisätietoa

Sivu päivitetty 4.9.2023