Aiheuttaako lapsen pitkäaikainen sairaus arjen haasteita? | KelaSiirry sisältöön
Artikkeli

Aiheuttaako lapsen pitkäaikainen sairaus arjen haasteita?

Julkaistu 26.5.2023

Jos lapsellasi on pitkäaikainen sairaus tai vamma, kuten vaikea allergia, sydänvika tai käytöshäiriöitä, hänellä voi olla oikeus vammaistukeen. Pelkkä diagnoosi ei kuitenkaan ole riittävä peruste vammaistuen saamiseksi.

5 faktaa lapsen vammaistuesta

 1. Vammaistukea ei voi saada pelkän diagnoosin perusteella. Tuen saamisen ehtona on, että sairaan tai vammaisen lapsen hoitaminen on kuormittavampaa ja vaativampaa kuin lapsen, jolla ei ole sairautta tai vammaa. Hoidon tarpeen tulee kestää vähintään 6 kuukautta.
 2. Oikeus tukeen arvioidaan aina yksilöllisesti. Hakemuksessa kannattaa siksi kertoa omasta arjesta mahdollisimman konkreettisesti ja tarkasti. Tärkeintä on kuvailla, millä tavalla arki lapsen kanssa kuormittaa tavallista enemmän:
  • Tarvitseeko hän ikäistään enemmän apua tai valvontaa, kun hän syö, pukeutuu, liikkuu tai leikkii muiden lasten kanssa?
  • Käykö hän säännöllisesti kuntoutuksessa ja saa paljon kotona tehtäviä kuntoutusharjoituksia, joissa hän tarvitsee apua?
  • Onko hänellä koulussa tai päivähoidossa erityisjärjestelyitä tai tukitoimia, kuten henkilökohtainen avustaja?
 3. Lapsen vammaistuki myönnetään yleensä määräaikaisena. Vaikka sairaus tai vamma voi olla pysyväkin, lapsi kasvaa ja kehittyy koko ajan. Lapsen kehitys voi vaikuttaa hoidon ja huolenpidon määrään ja rasittavuuteen, joiden perusteella oikeus tukeen arvioidaan.
 4. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina ajantasainen lääkärinlausunto. Saat sen terveydenhuollosta. Lääkärinlausunnon lisäksi hakemuksessa on hyvä kertoa perheen tilanteesta omin sanoin, jotta Kela voi määrittää lapsesi oikeuden vammaistukeen.
 5. Alle 16-vuotiaan vammaistuki on rahallinen etuus, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla lapsen hyväksi. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta vammaistuen myöntämiseen. Vammaistuki on veroton etuus.

Lue lisää

 

Sivu päivitetty 29.4.2024