Miten Ammatillisen kuntoutuksen palvelut toteutetaan lomakausina? | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Miten Ammatillisen kuntoutuksen palvelut toteutetaan lomakausina?

Julkaistu 14.5.2024

Palveluntuottaja toteuttaa ammatillisen kuntoutuksen palveluita aina palvelukuvauksen mukaisesti lomakausista huolimatta.

Nuotti-valmennus

NUOTTI-valmennus (20 käyntikertaa) tulee toteuttaa 5 kuukauden kuluessa ensimmäisen käyntikerran toteutumisesta. Palveluntuottajan tulee huolehtia, että valmennus toteutuu palvelukuvauksessa määriteltyjen aikarajojen puitteissa lomakausista huolimatta.
Nuoren tilanteesta riippuen valmennusta voi toteuttaa vuosilomasijainen tai valmennusta voi toteuttaa tiheämmin ennen ja jälkeen vuosiloman.
Kaikki valmennusta toteuttavat valmentajat, myös sijaiset, tulee hyväksyttää Kelassa ennen kuin he voivat aloittaa NUOTTI-valmennuksessa.
Jos nuoren valmennus on päättymässä valmentajan loma-aikana, toimitaan kuten edellä on kuvattu. 

Lue lisää: Miten toimin, jos Nuotti-valmentaja vaihtuu?

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palvelukohtaisen osan mukaan kuntoutus pyritään toteuttamaan yhtäjaksoisesti, ilman asiakkaan kannalta tarpeettomia katkoksia. Kuntoutusta jaksotetaan vain asiakkaan tarpeen mukaan. Jaksotuksella tarkoitetaan asiakkaan tarpeeseen perustuvaa ja perustellusta syystä kuntoutuksessa toteutettua taukoa, joka kestää kerrallaan pääsääntöisesti enintään 3 viikkoa. 
Poikkeustilanteissa jaksotus voi kestää yli 3 viikkoa. Jos asiakkaan elämäntilanteessa ilmenee tarve kuntoutuksen jaksotukselle, palveluntuottaja ohjaa asiakasta olemaan yhteydessä Kelaan.

Taito-kuntoutus

Huomioi henkilöstösi loma-ajat, kun toteutat Taito-kuntoutusta. Pyri suunnittelemaan kuntoutus niin, että asiakkaan kuntoutusprosessi etenee järkevästi ja sovitusti palvelukuvauksen mukaan keskimäärin 15 kuukauden aikana kuntoutuksen alkamisesta. 

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Palveluntuottaja toteuttaa ammatillisen kuntoutusselvityksen palvelukuvauksen mukaisesti lomakausista huolimatta.

Kiila-kuntoutus

Palveluntuottaja toteuttaa Kiila-kuntoutuksen palvelukuvauksen mukaisesti lomakausista huolimatta.

Kuntoutusraha

Muutokset asiakkaan kuntoutuspalvelussa vaikuttavat myös asiakkaan kuntoutusrahan maksamiseen. Jos kuntoutusjaksot muuttuvat, anna asiakkaalle uusi osallistumistodistus ja ohjaa toimittamaan se Kelaan. 

Lue lisää: Miten toimin, että kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan kuntoutusraha maksetaan oikein?

Jos asiakkaalla on kysyttävää kuntoutusrahasta, ohjaa häntä ottamaan yhteyttä Kelaan OmaKelan kautta (www.kela.fi/omakela) tai puhelimitse numeroon 020 692 205.

Sivu päivitetty 14.5.2024