Muutoksista ilmoittaminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Muutoksista ilmoittaminen

Tutustu huolella alla oleviin ohjeisiin. Ohjeet koskevat palveluntuottajia, joilla on voimassa oleva sopimus Kelan kanssa. Jos toimit ainoastaan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana, nämä ohjeet eivät koske sinua. Katso kuntoutuspsykoterapian yhteystiedot

Palveluntuottajan taloudellisen tilanteen seuranta

Kela seuraa sopimuspalveluntuottajien taloudellista tilannetta sopimuskauden aikana. 

Kela tarvitsee selvitykset palveluntuottajan maksamista veroista ja eläkevakuutusmaksuista 12 kuukauden välein.

Toimita Kelaan:

 • todistus verojen maksamisesta. Jos yrityksellä on velkaa, toimita verovelkatodistus ja verottajan kanssa laadittu voimassa oleva maksusuunnitelma.
 • todistus eläkevakuutusten ottamisesta sekä jompikumpi seuraavista:
 • todistus eläkevakuutusmaksujen maksamisesta 
 • eläkevakuutusyhtiön hyväksymä maksusuunnitelma erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. 

Lähetä selvitykset ensimmäisen sopimusvuoden 12. kuukauden aikana ja tulevina vuosina seuraavan aikataulun mukaisesti: 

 • marraskuussa, jos kyse on vaativan kuntoutuksen yksilöterapioista 
 • joulukuussa, jos kyse on vaativan kuntoutuksen ryhmäterapiasta

kerran vuodessa kunkin sopimuksen mukaisesti, jos kyse on muista kuntoutuspalveluista (ei koske kuntoutuspsykoterapiaa).

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 
 

Lähetä selvitykset Kelaan sähköpostilla.

Vaativan kuntoutuksen yksilö- ja ryhmäterapioiden palveluntuottajat lähettävät selvitykset osoitteeseen:

 • eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
 • läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
 • itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
 • pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi.   

Muiden kuntoutuspalveluiden palveluntuottajat lähettävät selvitykset osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.

Palveluntuottajan ei tarvitse toimittaa selvityksiä Kelaan, jos

 • palveluntuottajan tiedot ovat saatavissa Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palvelusta  
 • toimit ainoastaan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana.

Yritystoimintaan liittyvät muutokset

Ilmoita yritysmuodon muutoksesta Kelaan vähintään 3 kuukautta ennen muutosta.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • palveluntuottajan ja toimipisteen nimi
 • mitä sopimusta tai sopimuksia muutos koskee
  • yksilöi sopimus tai sopimukset toimipisteittäin
 • milloin muutos tulee voimaan
 • tuleeko yrityksen toimintaan muita muutoksia kuin Y-tunnuksen muutos, esim. yrityksen nimen muutos.

Sopimuskauden aikaisten muutosten hyväksyminen ja niiden voimaantulo edellyttävät aina Kelan etukäteen tehtyä hyväksyntää. 

Lähetä tiedot Kelaan:

Kela on tämän jälkeen yhteydessä sinuun ja ilmoittaa muutoksen hyväksymisestä kirjallisesti.

Ilmoita Kelaan yrityskaupasta tai yritysjärjestelystä vähintään 3 kuukautta ennen muutosta.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • Onko kyseessä yrityskauppa vai yritysjärjestely?
 • Mitä sopimusta tai sopimuksia yrityskauppa tai yritysjärjestely koskee?
  • Yksilöi sopimus tai sopimukset toimipisteittäin.
 • Jatkuuko myydyn yrityksen toiminta yrityskaupan/yritysjärjestelyn jälkeen?

Sopimuskauden aikaisten muutosten voimaantulo edellyttää aina Kelan etukäteen tehtyä hyväksyntää.

Lähetä tiedot Kelaan:

Kela on tämän jälkeen yhteydessä sinuun ja ilmoittaa muutoksen hyväksymisestä kirjallisesti.

Ilmoita Kelaan, jos ryhmittymään tulee uusi jäsen tai jos jäsen poistuu ryhmittymästä. Tee ilmoitus Kelaan 3 kuukautta ennen muutosta.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • mitä sopimusta/sopimuksia ryhmittymän jäsenen muutos koskee
 • Yksilöi sopimus/sopimukset toimipisteittäin
 • minkä osan sopimuksesta poistunut ryhmittymän jäsen on tuottanut ja miten poistuvan jäsenen tuottama osuus palvelusta toteutetaan jatkossa
 • Jos ryhmittymään tulee uusi jäsen, ilmoita jäsenen tiedot (nimi ja Y-tunnus) ja minkä osan palvelusta uusi jäsen toteuttaa.

Sopimuskauden aikaisten muutosten hyväksyminen ja niiden voimaantulo edellyttävät aina Kelan etukäteen tehtyä hyväksyntää. 

Lähetä tiedot Kelaan:

Kela on tämän jälkeen yhteydessä sinuun ja ilmoittaa muutoksen hyväksymisestä kirjallisesti.

Ilmoita muutoksesta vapaamuotoisesti sähköpostilla.

Lähetä tiedot Kelaan:

Yrityksen tiloissa tapahtuvat muutokset

Ilmoita Kelaan toimitilan remontista vähintään 3 kuukautta ennen remontin alkua.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • Mitä sopimusta tai sopimuksia muutos koskee?
  • Yksilöi sopimus tai sopimukset toimipisteittäin.
 • Milloin korjaus- tai muutostyöt alkavat ja päättyvät?
 • Miten remontti vaikuttaa kuntoutuspalvelun toteuttamiseen?
 • Täyttävätkö väliaikaiset toimitilat palvelukuvauksen mukaiset tilavaatimukset?

Ilmoita asiakkaille etukäteen sellaisista muutostöistä, jotka vaikuttavat asiakkaiden kuntoutuksen toteuttamiseen.

Sopimuskauden aikaisten muutosten hyväksyminen ja niiden voimaantulo edellyttävät aina Kelan etukäteen tehtyä hyväksyntää. 

Lähetä tiedot Kelaan:

Kela on tämän jälkeen yhteydessä sinuun ja ilmoittaa muutoksen hyväksymisestä kirjallisesti.

Tee hakemus uuden toimipisteen rekisteröintiä varten Valviralle (valvira.fi).

Kun olet saanut valvontaviranomaisen päätöksen, ilmoita toimitilojen muutoksesta Kelan lomakkeella Muutosilmoitus Vaativan lääkinnällinen kuntoutus Toimitilojen muutos KU 52 (pdf)

Sopimuskauden aikaisten muutosten hyväksyminen ja niiden voimaantulo edellyttävät aina Kelan etukäteen tehtyä hyväksyntää. 

Lähetä lomake sähköpostilla oman hankinta-alueesi osoitteeseen

Kela on tämän jälkeen yhteydessä sinuun ja ilmoittaa muutoksen hyväksymisestä kirjallisesti.
 

Tee hakemus uuden toimipisteen rekisteröintiä varten Valviralle (valvira.fi).

Kun olet saanut valvontaviranomaisen päätöksen, ilmoita Kelaan seuraavat tiedot:

 • mitä sopimusta tai sopimuksia toimitilamuutos koskee
  • yksilöi sopimus tai sopimukset toimitiloittain
 • vanhan toimitilan osoite ja uuden toimitilan osoite
 • muuttopäivä
 • luvan myöntäneen yksikön nimi
 • luvan myöntämisen päivämäärä
 • täyttävätkö uudet toimitilat palvelukuvauksen tilavaatimukset
 • yhteyshenkilön tiedot.

Sopimuskauden aikaisten muutosten hyväksyminen ja niiden voimaantulo edellyttävät aina Kelan etukäteen tehtyä hyväksyntää. 

Lähetä tiedot osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi. 

Kela on tämän jälkeen yhteydessä sinuun ja ilmoittaa muutoksen hyväksymisestä kirjallisesti.

Henkilöstöä koskevat muutokset

Nuotti-valmennus

Ilmoita Nuotti-valmentajan vaihtuminen lomakkeella Muutosilmoitus, Nuotti-valmennus - Valmentajan tiedot KU 55 (pdf)

Sopimuskauden aikaisten muutosten hyväksyminen ja niiden voimaantulo edellyttävät aina Kelan etukäteen tehtyä hyväksyntää. 

Lähetä lomake osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi. 

Kela on tämän jälkeen yhteydessä sinuun ja ilmoittaa muutoksen hyväksymisestä kirjallisesti.

Ilmoita asiasta viipymättä Kelaan sähköpostilla. Lähetä sähköposti osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.

Kela on tämän jälkeen sinuun yhteydessä ja sopii kanssasi jatkotoimenpiteistä.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Lähetä lomake sähköpostilla oman hankinta-alueesi osoitteeseen: 

 • eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi

Kela hyväksyy ja vahvistaa muutokset kirjallisesti ennen kuin uusi terapeutti voi aloittaa palvelun toteuttamisen.

Terapeuttien määrän lisääminen sopimuskauden aikana on mahdollista sopimuksessa kuvatuin ehdoin ja jos Kela on antanut siihen kirjallisen suostumuksen. Voit palkata terapeutin tai tehdä hänen kanssaan alihankintasopimuksen.

Ilmoita uudesta yksilöterapeutista Kelan lomakkeella

Ilmoita uudesta ryhmäterapeutista Kelan lomakkeella.

Lähetä lomake sähköpostilla oman hankinta-alueesi osoitteeseen

Ilmoita uudesta yksilöterapeutin sijaisesta Kelan lomakkeella

Ilmoita uudesta ryhmäterapeutin sijaisesta Kelan lomakkeella

Lähetä lomake sähköpostilla oman hankinta-alueesi osoitteeseen.

Kela on tämän jälkeen yhteydessä sinuun ja ilmoittaa sijaisuuden hyväksymisestä kirjallisesti.

Huomaa, että sijaisena voi toimia terapeutti, joka täyttää kyseisen terapian palvelukuvauksen pätevyysvaatimuksen. Esimerkiksi opiskelija ei siis voi toimia sijaisena. 

Ilmoita koulutukset alla olevan ohjeen mukaisesti.

Ohjeita ja esimerkkejä uusien terapeuttien lisä- ja täydennyskoulutusten ilmoittamiseen (pdf).

Lähetä tiedot sähköpostilla oman hankinta-alueesi osoitteeseen

Kela on tämän jälkeen yhteydessä sinuun ja ilmoittaa muutoksen hyväksymisestä kirjallisesti.

Huomaa, että jo aiemmin sopimukseen hyväksyttyjen terapeuttien pisteytystä ei päivitetä sopimuskauden aikana, vaikka terapeutti hankkisi lisä- ja täydennyskoulutusta tai työkokemusta.

Muut kuntoutuspalvelut

Palveluntuottajana vastaat siitä, että kuntoutusta toteuttava henkilöstö on Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksen mukainen.

Jos henkilöstössä tapahtuu muutoksia ja henkilöstö ei sen takia ole palvelukuvauksen mukainen, ilmoita asiasta välittömästi Kelaan.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • mitä sopimusta tai sopimuksia muutos koskee
 • yksilöi sopimus tai sopimukset toimipisteittäin
 • selvitys henkilöstömuutoksesta, esim. millaisia muutoksia henkilöstössä tapahtuu ja miltä osin henkilöstö ei enää ole palvelukuvauksen mukainen. 

Lähetä tiedot osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi. 

Kela on tämän jälkeen sinuun yhteydessä ja sopii kanssasi jatkotoimenpiteistä.

 

Sivu päivitetty 11.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?