Muutoksista ilmoittaminen

Jos henkilöstössä tai palveluntuottajan toiminnassa tapahtuu muutoksia, ilmoita niistä Kelaan alla olevien ohjeiden mukaan.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita koskeviin muutoksiin on erillinen ohje.

Henkilöstömuutokset ja yrityksen rakenteelliset muutokset

Yrityksen tiloissa tapahtuvat muutokset