Kuntoutuksen järjestäminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutuksen järjestäminen

Tutustu palveluntuottajien ohjeisiin ennen kuntoutusta, kuntoutuksen aikana ja kuntoutuksen jälkeen.

Ennen kuntoutusta

Tutustu palvelukuvaukseen ja yleisen osan menettelyohjeisiin.

Tutustu myös asiakkaan asiakirjoihin.

Lue palvelukuvauksen luku ”Palveluntuottajan tehtävät ennen kuntoutuksen aloittamista”. Siinä on kerrottu, miten ja kuinka nopeasti sinun pitää ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja mitä dokumentteja sinun pitää lähettää asiakkaalle.

Lue palvelukuvauksen luku ”Terapeutin tehtävät ennen (yksilö/ryhmä) terapian alkamista”. Siinä on kerrottu, miten ja kuinka nopeasti sinun pitää ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja muun muassa mitä dokumentteja sinun pitää lähettää asiakkaalle.

Ota asiakkaaseen yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä siitä, kun päätös on saapunut sinulle.

Järjestä ensimmäinen tapaamisaika asiakkaan kanssa mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluessa yhteydenotosta.

Jos asiakkaallasi on tulkki, ota selvää, kuinka monta tuntia kielen tulkkausta Kela järjestää tähän kuntoutukseen. Ota tulkkaus ja sen määrä huomioon, kun suunnittelet kuntoutusta. 

Jos kuntoutuspalvelu toteutetaan etäkuntoutuksena, keskustele asiakkaan kanssa kuntoutuksen toteutuksesta. Jos kuntoutuspalvelu on mahdollista toteuttaa etäkuntoutuksena, kannusta asiakasta siihen.

Tutustu myös asiakkaalle maksettavaan matkakorvaukseen (Henkilöasiakkaat-osio) ja kuntoutusrahaan (Henkilöasiakkaat-osio).

Asiakkaalle ei makseta kuntoutusrahaa sunnuntailta tai arkipyhiltä.

Jos joudut muuttamaan kurssin jakson pituutta arkipyhän takia, ota yhteyttä Kelaan sähköpostilla: kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Kurssin ollessa kyseessä katso tarkemmat ohjeet kuntoutuskurssijärjestelmän käsikirjoista.

Sovi asiakkaan kanssa hänelle sopivat terapia-ajat.

Jos asiakkaita ei tule tarpeeksi, voit siirtää tai perua kurssin. 

Jos järjestät aikuisen sydänkuntoutuskurssia, noudata rekisteröitymisjärjestelmän kurssiohjetta (pdf)

Kuntoutuksen aikana

Asiakas voi olla tilapäisesti poissa kuntoutuksesta sairauden tai muun syyn vuoksi.

Lue palvelukuvauksen yleisen osan luku ”Kuntoutuskustannusten laskutus ja maksaminen”, jossa on ohjeet asiakkaan poissaolon korvaamisesta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa voit toteuttaa terapiakäynnin kanssa samana päivänä yhden tai useamman seuraavista käynneistä, jos se on asiakkaan tilanteessa tarkoituksenmukaista:

 • verkostokäynti
 • yhteistyökäynti
 • ohjauskäynti.

Samana päivänä et voi toteuttaa 

 • kahta terapiakäyntiä
 • terapiakäyntiä ja yhteisterapiakäyntiä
 • terapiakäyntiä ja liikunta- ja harrastuskokeilua tai
 • yhteisterapiakäyntiä ja liikunta- ja harrastuskokeilua.

Näiden käyntien toteuttaminen samana päivänä ei ole lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaista asiakkaan jaksamisen näkökulmasta.

Kela tarkistaa asiakkaan kuntoutuspäätöksen, kun asiakas ilmoittaa, minkä palveluntuottajan hän valitsee 1.1.2023 alkaen. 

Kun kuntoutuksen palveluntuottaja tai palveluntuottajan sopimus vaihtuu, Kela jakaa asiakkaalle myönnetyt terapiakerrat 31.12.2022 päättyvän ja 1.1.2023 alkavan sopimuksen välille laskennallisesti. Tämä koskee terapioiden sopimuskausien 2019–2022 ja 2023–2026 vaihtumista. 

Kela ei muuta tarkistuspäätöksessä myönnetyn kuntoutuksen kokonaismäärää eikä kuntoutuspäätöksen voimassaoloaikaa. 

Jos asiakas ei ole käyttänyt kaikkia myönnettyjä terapiakertoja vuonna 2022, voit pyytää siirtämään jäljelle jääneet terapiakerrat vuodelle 2023. Siirtämistä voi pyytää, kun kaikki vuodelle 2023 myönnetyt terapiakerrat on käytetty. Voit pyytää siirtämistä ottamalla yhteyttä viranomaislinjalle. 

Muista, että Kela korvaa vain toteutuneet käynnit. Peruuntunutta käyntiä ei voi laskuttaa Kelalta.

Sovi asiakkaan kanssa, miten hänen pitää toimia, jos hän joutuu perumaan käynnin.

Ota yhteyttä Kelaan, jos asiakas peruu terapiakäyntejä toistuvasti

Laadi asiakkaalle osallistumistodistus jokaisesta

 • jaksosta
 • tapaamisesta
 • yksittäisestä kuntoutuspäivästä tai etäkuntoutuspäivästä.

Jos kuntoutus keskeytyy muusta syystä kuin viikonlopun takia, erottele jaksot osallistumistodistukseen. Jos annetut tiedot muuttuvat, laadi asiakkaalle uusi todistus.

Kirjaa osallistumistodistukseen

 • asiakkaan nimi ja henkilötunnus
 • kuntoutuspalvelun nimi
 • kuntoutuksen ajankohta
  • jakson alkamis- ja päättymispäivä
  • käyntikerran tai tapaamisen päivämäärä ja kellonaika
  • yksittäisen kuntoutuspäivän tai etäkuntoutuspäivän päivämäärä
 • jos työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) tai ammatillisen Taito-kuntoutuksen työharjoittelun aikana käytetään joustopäiviä ja perustele, miksi joustopäiviä käytetään
 • mahdollinen poissaolopäivä ja poissaolon syy
 • tulevat kuntoutusjaksot tai -päivät
 • todistuksen laatijan nimi ja puhelinnumero.

Terapioiden ja NUOTTI-valmennuksen tapaamisista osallistumistodistusta ei tarvitse laatia, ellei asiakas sitä erikseen pyydä.

Anna osallistumistodistus asiakkaalle ja ohjaa asiakasta lähettämään se OmaKelassa (Henkilöasiakkaat-osio).

Katso esimerkki osallistumistodistuksesta (pdf).

Katso esimerkki osallistumistodistuksesta, kun kuntoutuksen toteutuksessa käytetään joustoa (pdf).

Kuntoutukseen majoituksella kuuluu aamiainen, lounas, päivällinen ja kaksi välipalaa (päivällä ja illalla). Tarvittaessa asiakasta avustetaan ruokailuissa.

Kuntoutukseen ilman majoitusta kuuluu yksi ateria ja tarpeelliset välipalat.

Terapiakäynteihin tai etäkuntoutukseen ei sisälly aterioita.

Lisätietoja löydät palvelukuvauksen yleisen osan luvusta ”Ravinto ja ruokailun toteuttaminen”.  

Selvitä asiakkaan erityisruokavalio etukäteen ennakkoyhteydenotossa tai viimeistään kuntoutuksen alkaessa.

Palveluntuottajana vastuullasi on järjestää ateriat yleisimpiä ruokavalioita noudattaville asiakkaille, kuten diabeetikoille, allergikoille, keliaakikoille ja vegaanista ruokavaliota noudattaville.

Varmista, että henkilöstöllä on ravitsemuksen erityisosaamista asiakkaan erityisruokavalioiden toteuttamiseen.

Lisätietoja löydät palvelukuvauksen yleisen osan luvusta ”Ruokailun toteuttaminen”.

Tammi-maaliskuussa Kela on tehnyt myönteisiä kuntoutuspäätöksiä uusille asiakkaille seuraavasti:

 • Ahvenanmaa <5 kpl
 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue 11 kpl
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 21 kpl
 • Etelä-Savon hyvinvointialue 8 kpl
 • Helsingin kaupunki 42 kpl
 • Itä-Uudenmaan hyvinvointialue <5 kpl
 • Kainuun hyvinvointialue <5 kpl
 • Kanta-Hämeen hyvinvointialue 14 kpl
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue <5 kpl
 • Keski-Suomen hyvinvointialue 28 kpl
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 8 kpl
 • Kymenlaakson hyvinvointialue 9 kpl
 • Lapin hyvinvointialue 19 kpl
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 24 kpl
 • Pirkanmaan hyvinvointialue 73 kpl
 • Pohjanmaan hyvinvointialue 11 kpl
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 23 kpl
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 38 kpl
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue 12 kpl
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue 18 kpl
 • Satakunnan hyvinvointialue 21 kpl
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 17 kpl
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue 27 kpl.

 

Kuntoutuksen jälkeen

Huomioi palvelukuvauksen mukainen mahdollinen kuntoutumisen seuranta.

Laskuta kuntoutus laskutusohjeiden mukaisesti ja huomioi laskutusaika.

Raportoi kuntoutuspalvelukuvauksen ohjeen mukaan, jos kuntoutuksessa on käytössä kuntoutuksen hyödyn arviointi.

Laadi asiakkaan kuntoutuspalaute. Löydät kuntoutuspalautteen ohjeet palvelukuvauksesta. Toimita se asiakkaalle, hoitavalle taholle ja Kelaan.

Vaativan lääkinnällisen terapian kuntoutuspalaute tehdään lomakkeelle Terapiapalaute - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 117 (pdf).

Terapioissa kuntoutuspalautteen allekirjoittaa terapeutti.

Moniammatillisessa kuntoutuksessa kuntoutuspalautteen allekirjoittaa lääkäri, jos hänellä on ollut merkittävä rooli asiakkaan kuntoutuksen toteutuksessa. Muissa tapauksissa palautteen allekirjoittaa kuntoutuksesta vastaava moniammatillisen tiimin jäsen. Allekirjoituksena voidaan hyväksyä myös sähköinen allekirjoitus.

Laadi asiakkaalle lyhyt kuntoutuspalaute, jos asiakkaan kuntoutus keskeytyy tai kuntoutus toteutuu useassa jaksossa.

Lisätietoja palvelukuvauksen yleisen osan luvusta ”Lyhyt kuntoutuspalaute”.

 

Sivu päivitetty 19.4.2024