Osasairauspäivärahaa varten voi jatkossa riittää myös lääkärintodistus A | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Osasairauspäivärahaa varten voi jatkossa riittää myös lääkärintodistus A 

Julkaistu 15.3.2023

Osasairauspäivärahan hakeminen helpottuu 1.4.2023 alkaen. Jatkossa hakemuksen liitteeksi riittää usein työterveyslääkärin tai muuten työolot tuntevan lääkärin kirjoittama A-todistus, jonka perusteella voi saada osasairauspäivärahaa yleensä enintään 60 päivää. Sen jälkeen tarvitaan laajempi B-lausunto. Aiemmin liitteeksi on käynyt vain B-lausunto. 

Huhtikuun alusta alkaen osasairauspäivärahan hakemukseen käy liitteeksi A-todistus silloin, kun kyse on lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä eikä osa-aikatyö vaaranna työntekijän tai yrittäjän terveyttä ja toipumista. 

Hakemukseen tarvitaan A-todistus, jonka on kirjoittanut työntekijän työterveyslääkäri tai työolot muuten hyvin tunteva lääkäri. A-todistuksen perusteella voi saada osasairauspäivärahaa yleensä enintään 60 päivää. Tämän jälkeen tarvitaan laajempi B-lausunto.   

Kela pyytää tarvittaessa B-lausunnon 

Kela pyytää tarvittaessa toimittamaan B-lausunnon, jos sitä tarvitaan esimerkiksi kuntoutustarpeen selvittämiseksi. B-lausuntoa voidaan tarvita myös silloin, jos työkyvyttömyyttä on vaikea arvioida.  

A-todistusta käytetään yleensä työkyvyttömyyden todistamiseen lyhytaikaisissa sairauksissa. B-lausunto puolestaan on laajempi selvitys potilaan sairaudesta, työkyvystä ja mahdollisesta kuntoutustarpeesta.  

Yhä useampi voi saada osasairauspäivärahaa 

Vuoden 2023 alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuivat ja enimmäisaika piteni 150 arkipäivään. Lakimuutoksen myötä myös omavastuuaika voi kulua siten, että osa-aikatyö on mahdollista aloittaa jo omavastuuajalla. 
 
Myös osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttui. Nyt kokoaikatyöllä tarkoitetaan yleensä ansiotyötä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Osasairauspäivärahaa voivat nyt siis saada myös työntekijät, joiden työaika ei vastaa alan työehtosopimusten mukaista tai työaikalaissa tarkoitettua kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa. 

Lue lisää

Osasairauspäiväraha ja osa-aikatyö

Osasairauspäiväraha 

Lääkärinlausunnot ja -todistukset 

Lakimuutos mahdollistaa osasairauspäivärahan yhä useammalle 

”Saan palkkaa työnantajaltani, mutta myös osasairauspäivärahaa Kelalta” (Elämässä.fi)

Työnantaja, näin haet osasairauspäivärahaa (Elämässä.fi)

Näin voit aloittaa osa-aikatyön osasairauspäivärahalla (Elämässä.fi)

 

Sivu päivitetty 14.3.2023