Osasairauspäiväraha | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Osasairauspäiväraha

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä.

Osa-aikainen työ osasairauspäivärahalla on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sinun ja työnantajasi suostumus. Osa-aikatyö ei saa vaarantaa terveyttäsi eikä toipumistasi. Työaikasi pitää vähentyä 40–60 prosenttiin kokoaikatyönä pidettävän työn työajasta.

Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärisi tai muun työolosuhteesi tuntevan lääkärin arvion perusteella. Osa-aikatyöjärjestely täytyy sopia yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivän ajalle. Arkipäiviin luetaan myös lauantait.
 

Esimerkki

Sähköalan yrityksen työnjohtaja, joka tekee myös asennustöitä, on toipumassa olkapään leikkauksesta ja on siksi työkyvytön. Hän suunnittelee esimiehensä kanssa osa-aikatyöskentelyä siten, että hän vastaisi vain työnjohtotehtävistään ja lyhentäisi samalla työaikaansa 50 %:lla. Työterveyslääkäri arvioi, onko työhön mahdollista palata osasairauspäivärahan turvin ilman, että leikkauksesta toipuminen vaarantuu.

Omavastuuaika

Omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Oikeus osasairauspäivärahaan alkaa vasta omavastuuajan jälkeen. Osa-aikaisen työskentelyn aloittaminen on kuitenkin mahdollista jo omavastuuajalla, eikä se vaikuta omavastuuajan kulumiseen. Tarkista omavastuuaika sairauspäivärahakauden laskurilla.

YEL- tai MYEL-vakuutettu voi saada omavastuuaikana YEL-päivärahaa tai Mela-sairauspäivärahaa kuten sairauspäivärahassa.

Osasairauspäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, kun sitä maksetaan välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Omavastuuaika on 1 arkipäivä,  jos työkyvyttömyys alkaa samasta syystä uudelleen 30 kalenteripäivän kuluessa edellisen sairauspäivärahan tai osasairauspäivärahan maksamisesta.

Enimmäisaika

Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 150 arkipäivältä. Enimmäisaikaan lasketaan kaikki osasairauspäivärahapäivät kahden edeltäneen vuoden ajalta. Kahden vuoden aika 
lasketaan kunkin osasairauspäivärahakauden alusta.

Enimmäisaikaan laskettavat osasairauspäivärahapäivät voivat olla eri sairauksien aiheuttamia. Enimmäisaika ei siis ala kulua alusta uuden sairauden perusteella. 
                          
Enimmäisajan täyttymisen jälkeen voit saada osasairauspäivärahaa uudelleen vasta, jos olet ollut vuoden ajan yhtäjaksoisesti työkykyinen. Jos palaat työhön, kun olet saanut osasairauspäivärahaa enimmäisajan, voit vähintään 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen saada osasairauspäivärahaan 50 lisäpäivää. 

Voit saada osasairauspäivärahaa, vaikka olisit jo saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa.

Jos osa-aikatyö keskeytyy

Jos osa-aikatyösi keskeytyy tilapäisesti esimerkiksi vuosiloman, sairastumisen tai lapsen sairastumisen vuoksi, osasairauspäivärahaa voidaan maksaa keskeytyksen ajalta normaalisti.  Tämä edellyttää, että osa-aikatyötä koskeva sopimus pidetään voimassa.

Jos osa-aikatyösopimuksesi päättyy keskeytyksen ajaksi ja jatkuu sen jälkeen, osasairauspäivärahan maksaminen lakkaa keskeytyksen ajaksi ja jatkuu uudelleen osa-aikatyösopimuksen mukaisesti. Osasairauspäivärahan maksaminen jatkuu ilman omavastuuaikaa, jos olet ollut keskeytyksen ajan työkyvytön. Keskeytyksen ajalle voit hakea sairauspäivärahaa. Omavastuuaikaa ei ole myöskään silloin, kun sinulle on myönnetty keskeytyksen ajalle kuntoutusraha.

Jos taas olet ollut työkykyinen osasairauspäivärahasopimuksen keskeytyksen aikana, niin keskeytyksen jälkeiseen osasairauspäivärahaan määritellään omavastuuaika, joka on

  • 1 päivä, jos edellisen osasairauspäivärahakauden päättymisestä on kulunut alle 30 päivää
  • 1+9 päivää, jos edellisen osasairauspäivärahakauden päättymisestä on kulunut yli 30 päivää.

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.3.2024