Lääkärinlausunnot ja -todistukset | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Lääkärinlausunnot ja -todistukset eri etuuksissa

Kelassa on useita etuuksia, joiden hakemiseen asiakas tarvitsee lääkärinlausunnon tai -todistuksen. Kela arvioi sen perusteella, onko asiakkaalla oikeus etuuteen.

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää lisäselvitysten tarvetta ja nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. 

Millaisen lausunnon asiakas tarvitsee?

 • sairauspäiväraha
 • osasairauspäiväraha
  • alle 2 kuukautta: A-todistus (SV 6)
  • yli 2 kuukautta: tai B-lausunto (SV 7) 
 • kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke: B-lausunto (SV 7)
 • Työntekijä tarvitsee työterveyshuollon lausunnon, kun Kela on maksanut hänelle sairauspäivärahaa 90 päivältä. 
 • Työntekijä tarvitsee työterveyshuollon lausunnon työssä jatkamisen mahdollisuuksista myös ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivää, jos poissaolo jatkuu niin pitkään. Lausunnon voi laatia työterveyslääkäri tai muu lääkäri, joka tuntee työolosuhteet. 

Lue lisää siitä, miten kirjoitat työterveyshuollon lausunnon.

Asiakas tarvitsee B-lausunnon, kun hän hakee seuraavia etuuksia: 
•    ammatillinen kuntoutus
•    vaativa lääkinnällinen kuntoutus
•    harkinnanvarainen kuntoutus 
•    kuntoutuspsykoterapia
•    nuoren kuntoutusraha.

Asiakas tarvitsee C-lausunnon (EV 256), kun hän hakee Kelasta seuraavia etuuksia:

 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki

Lue lisää siitä, miten kirjoitat C-lausunnon

Asiakas tarvitsee B-lausunnon (SV 7), kun hän hakee korvausoikeutta lääkärin määräämiin lääkkeisiin ja kliinisiin ravintovalmisteisiin.

Lue lisää siitä, miten kirjoitat B-lausunnon lääkkeen tai kliinisen ravintovalmisteen korvausoikeutta varten.

Asiakas tarvitsee D-todistuksen (SV 10), kun hän hakee Kelasta erityishoitorahaa.

Lue lisää siitä, miten kirjoitat D-todistuksen erityishoitorahaa varten.

Asiakas voi hakea Kelasta myös toisen vanhemman vanhempainpäivärahat, jos toinen vanhempi ei voi hoitaa lasta terveydellisten syiden vuoksi. 

Lue lisää siitä, miten kirjoitat lausunnon vanhempainrahaa varten.

Asiakas tarvitsee lausunnon erityisraskausrahan tarpeesta (SV 97), kun hän hakee Kelasta erityisraskausrahaa.

Lue lisää siitä, miten kirjoitat lausunnon erityisraskausrahaa varten.

Kuka voi kirjoittaa lausunnon?

Yleensä lausunnon kirjoittaa hoitava lääkäri. Joissakin terveysperusteisissa etuuksissa on kuitenkin tilanteita, joissa Kela tarvitsee erikoislääkärin lausunnon. 

Jos Kela tarvitsee erikoislääkärin lausunnon, sen voi kirjoittaa myös erikoistuva lääkäri tai lääketieteen opiskelija, jos hän työskentelee julkisessa terveydenhuollossa kyseisen erikoisalan yksikössä. 

Myös hammaslääketieteen opiskelija voi kirjoittaa lausunnon, lääke- ja hoitomääräyksen, lähetteen sekä selvityksen. Hampaiston oikomishoidossa asiakas tarvitsee korvaushakemuksen liitteeksi kaksi lausuntoa, joista toisen on kirjoittanut oikomishoidon erikoishammaslääkäri ja toisen muun alan erikoishammaslääkäri tai erikoislääkäri.

Myös lääketieteen opiskelija voi kirjoittaa lausunnon. 

Työterveyshuollon lausunnon kirjoittaa työterveyslääkäri tai muu lääkäri, joka tuntee asiakkaan työolosuhteet. 

A-todistuksen tai B-lausunnon kirjoittaa työterveyslääkäri tai muu lääkäri, joka tuntee asiakkaan työolosuhteet.

Myös lääketieteen opiskelija voi kirjoittaa lausunnon.

Myös lääketieteen opiskelija voi kirjoittaa lausunnon.

Kuntoutussuunnitelma pitää laatia hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä. Myös lääketieteen opiskelija voi kirjoittaa lausunnon. 

Psykoterapiassa on seuraavat erikoisalavaatimukset:

 • Jos asiakas hakee psykoterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, hän tarvitsee 1. vuotta varten psykiatrian erikoislääkärin lausunnon, jossa arvioidaan asiakkaan psykoterapian tarvetta ja sitä, sopiiko psykoterapia hänelle. Myös erikoistuva lääkäri voi kirjoittaa lausunnon, jos hän työskentelee julkisessa terveydenhuollossa psykiatrisessa yksikössä. 
 • Jos asiakas on alle 18-vuotias ja hakee psykoterapialle jatkoa (2. ja 3. vuosi), hän tarvitsee psykiatrian erikoislääkärin lausunnon vuosittain. 
 • Jos asiakas on 18-vuotias tai vanhempi ja hän hakee psykoterapialle jatkoa (2. ja 3. vuosi), hän tarvitsee lausunnon hoitavalta lääkäriltä. Jos terapiakäynnit eivät ole toteutuneet suunnitellusti tai terapian tavoitteissa ei ole edistytty, hän tarvitsee vuosittain psykiatrian erikoislääkärin lausunto. Muulloin psykiatrian erikoislääkärin lausuntoa edellytetään vähintään kolmen vuoden välein.

Myös lääketieteen opiskelija voi kirjoittaa lausunnon.

Palvelukohtaiset erityisvaatimukset:

Lausunnon harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta varten voi kirjoittaa neurologian, lastenneurologian, foniatrian, psykiatrian, nuorisopsykiatrian tai lastenpsykiatrian erikoislääkäri. Lausunnon kirjoittajan ei kuitenkaan tarvitse olla erikoislääkäri, jos hän työskentelee julkisessa terveydenhuollossa jonkin edellä mainitun erikoisalan yksikössä. Lisäksi tarvitaan neuropsykologin lausunto.

LAKU-perhekuntoutusta haettaessa asiakas tarvitsee julkisessa terveydenhuollossa tehdyn lausunnon. 

Asiakas tarvitsee psykiatrian erikoislääkärin lausunnon, kun hän hakee kuntoutuspsykoterapiaa 1. vuodelle.

Lausunnon kirjoittajan ei kuitenkaan tarvitse olla psykiatri, jos hän työskentelee julkisessa terveydenhuollossa erikoissairaanhoidon psykiatrisessa yksikössä (psykiatrian poliklinikka, mielenterveystoimisto, psykiatrian osasto). Myös lääketieteen kandidaatti voi kirjoittaa lausunnon, jos hän työskentelee erikoissairaanhoidon psykiatrisessa yksikössä lääkärinä ja saa lausunnon kirjoittamiseen tarvittavan ohjauksen psykiatrian erikoislääkäriltä. 

Jos asiakas hakee terapiaa 2. ja 3. vuodelle ja terapia on edennyt suunnitellusti, lausunnon voi laatia hoitava lääkäri. Myös lääketieteen kandidaatti voi kirjoittaa lausunnon, jos hän työskentelee julkisessa terveydenhuollossa ja on potilaan hoitava lääkäri. 

Myös lääketieteen opiskelija voi kirjoittaa lausunnon.

Myös lääketieteen opiskelija voi kirjoittaa lausunnon.

Toimeentulotuen asiakas voi tapauskohtaisesti tarvita erikoislääkäriltä tai julkisesta erikoissairaanhoidon yksiköstä lausunnon lääke- tai terveydenhuoltomenoista. Myös lääketieteen opiskelija voi kirjoittaa lausunnon.

Käytä ensisijaisesti sähköisiä todistuksia ja lausuntoja

Käytä sähköistä lomaketta, jos se on mahdollista. Saat sen yleensä organisaatiosi potilastietojärjestelmästä. Sähköiset todistukset ja lomakkeet tallentuvat Potilastietovarantoon. Potilaasi näkee ne OmaKanta-palvelussa tai OmaKelassa. Katso, mitkä todistukset ja lausunnot voit lähettää sähköisesti Kelaan.

Pdf-lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä lomaketta, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähettääkö terveydenhuolto sen hänen puolestaan Kelaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA. Anna potilaalle kopio todistuksesta tai lausunnosta.

Saat pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelasta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.
Huomaa kuitenkin, että pdf- ja paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Todistuksen ja lausunnon allekirjoittaminen

Yleensä sähköinen lausunto tai todistus allekirjoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla. Jos et voi välittää todistusta tai lausuntoa potilastietojärjestelmän kautta Kelaan, sen täytyy olla sähköisesti allekirjoitettu tai varmennettu tai omakätisesti allekirjoitettu, jotta kyseessä on hyväksytty lääketieteellinen asiakirjana. Sähköisesti allekirjoitettu pdf-lomake hyväksytään. 

Lue lisää

Sivu päivitetty 24.6.2024