Työssäoloehdon kertyminen muuttuu palkkatuetun työn ja työllistymistä edistävän palvelun ajalta | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Työssäoloehdon kertyminen muuttuu palkkatuetun työn ja työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Julkaistu 20.6.2024

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta ei jatkossa kerry lainkaan työssäoloehtoa. Palkkatuetun työn ajalta työssäoloehtoa kertyy jatkossa vain tietyissä tapauksissa. Lisäksi ansiopäivärahan määrää porrastetaan niin, että ansiopäiväraha pienenee työttömyyden pitkittyessä.

Palkansaajan työssäoloehdon kertyminen työllistymistä edistävästä palvelusta ja palkkatuetusta työstä muuttuu 2.9.2024. Tuolloin astuvat voimaan eduskunnan hyväksymät lait työssäoloehdon muutoksista.

Lisäksi ansiopäivärahan määrää porrastetaan niin, että ansiopäiväraha pienenee työttömyyden pitkittyessä. Myös ansiopäivärahan muutokset tulevat voimaan 2.9.2024.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta ei enää kerry työssäoloehtoa

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta ei jatkossa kerry lainkaan palkansaajan työssäoloehtoa.

Muutos tulee voimaan 2.9.2024. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta kertyy kuitenkin työssäoloehtoa tämän jälkeenkin, jos palvelu on alkanut 1.9. tai aiemmin.

Palkkatuetun työn ajalta ei enää pääsääntöisesti kerry työssäoloehtoa

Jatkossa työssäoloehtoa ei pääsääntöisesti kerry palkkatuetun työn ajalta. Aiemmin 75 % palkkatuetusta työstä on kerryttänyt työssäoloehtoa.

Palkkatuetun työn ajalta kertyy jatkossakin työssäoloehtoa vain, jos tarkoituksena on alentuneesti työkykyisen tai yli 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän työllistäminen. Työssäoloehto alkaa kuitenkin tällöin kertyä vasta 10 kuukauden työskentelyn jälkeen, ja palkkatuetusta työstä huomioidaan työssäoloehdon kertymistä laskettaessa 75 %.

Jatkossa palkkatuetun työn tekeminen kuitenkin pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa koko kestonsa ajalta. Jos TE-palvelut asettaa asiakkaalle karenssitilanteessa työssäolovelvoitteen, jatkossa työssäolovelvoite täyttyy palkkatuetussa työssä nykyistä nopeammin. Lisäksi palkkatuettu työ voidaan ottaa kokonaisuudessaan huomioon, kun lasketaan työmarkkinatuen odotusaikaa.

Muutokset tulevat voimaan 2.9.2024. Palkkatuetusta työstä voidaan kuitenkin huomioida työssäoloehtoa laskettaessa 75 % vielä tämän jälkeenkin, jos työ on alkanut 1.9. tai aiemmin.

Ansiopäiväraha pienenee työttömyyden jatkuessa

Ansiopäivärahan määrää porrastetaan niin, että ansiopäiväraha pienenee työttömyyden pitkittyessä.

Ansiopäivärahaa pienennetään 20 %, kun sitä on maksettu 40 päivältä. Kun päivärahaa on maksettu 170 päivältä, sitä pienennetään vielä 25 % alkuperäisestä määrästään.

Ansiopäivärahan määrää ei kuitenkaan voida pienentää niin paljon, että se olisi pienempi kuin peruspäiväraha.

Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön tiedotteessa on esitetty esimerkkejä siitä, paljonko erisuuruiset ansiopäivärahat pienenevät.

Ansiopäivärahan muutokset tulevat voimaan 2.9.2024. Ansiopäivärahan määrää ei porrasteta, jos päivärahakausi on alkanut ennen lain voimaantuloa.

Lisätietoja asiakkaille:

Sivu päivitetty 24.6.2024