Työttömyystuet | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Työttömyystuet

AnkkuriKolme työttömyystukea

Jos jäät työttömäksi, voit saada työttömyystukea Kelasta tai työttömyyskassasta. Työttömyystukia on kolme erilaista. Voit saada vain yhtä tukea kerrallaan. Et voi saada tukea samaan aikaan Kelasta ja kassasta, vaan vain toisesta kerrallaan.

Työmarkkinatuki

 • Haetaan Kelasta.
 • Voit saada työmarkkinatukea, jos työssäoloehto ei täyty.
 • Voit saada työmarkkinatukea myös silloin, kun olet jo saanut enimmäisajan peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa.

Peruspäiväraha

 • Haetaan Kelasta.
 • Voit saada peruspäivärahaa, jos työssäoloehto täyttyy.
 • Voidaan maksaa vain, jos et kuulu työttömyyskassaan tai jäsenyys on kestänyt alle 26 viikkoa.
 • Tuki on kaikille samansuuruinen palkasta riippumatta.

Ansiopäiväraha

 • Haetaan työttömyyskassasta.
 • Saat ansiopäivärahaa, jos olet työttömyyskassan jäsen ja työssäoloehto täyttyy.
 • Tuki määräytyy palkan perusteella.

Jotta voit saada työttömyystukea, työnhakusi täytyy olla voimassa ja sinun täytyy olla valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä.

Mikä on työssäoloehto?

Työssäoloehto tarkoittaa sitä, että sinun on täytynyt olla riittävästi töissä ennen työttömäksi jäämistä. Lue tarkemmin alta, mitä palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehto tarkoittaa.

Palkansaajan työssäoloehto muuttuu vuonna 2024

Palkansaajan työssäoloehtoon tulee muutoksia 2.9.2024. Työssäoloehto pitenee 12 kuukauteen ja alkaa kertyä palkkatulon perusteella.

Lue lisää muutoksista

Täytät palkansaajan työssäoloehdon, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Olet ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kk) työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden eli tarkastelujakson aikana.
 • Työaikasi on ollut yhdessä tai useammassa työssä yhteensä vähintään 18 tuntia viikossa.
 • Palkkasi on ollut vähintään työehtosopimuksen mukainen.

Jos työehtosopimusta ei ole, palkkasi on pitänyt olla vähintään 1 399 e/kk vuonna 2024 ja 1 331 e/kk vuonna 2023.

Palkka suhteutetaan työaikaan:

 • Päiväpalkkasi on pitänyt olla vähintään 65,07 euroa.
 • Tuntipalkkasi on pitänyt olla vähintään 8,13 euroa.

Kela saa tiedot palkkatuloistasi tulorekisteristä. Hyödynnämme niitä tietoja hakemuksen käsittelyssä. Tarvittaessa pyydämme sinulta lisätietoja.

Poikkeuksia työssäoloehtoon

Joillakin aloilla on epätavallinen työaika. Esimerkiksi opettajilla työssäoloehto voi täyttyä ajallisesti vähemmällä työmäärällä kuin muilla palkansaajilla. Työsuhteisilla kotityöntekijöillä, urheilijoilla ja taiteilijoilla työssäoloehto lasketaan tulojen perusteella.

Jos olet ollut työntekijänä perheenjäsenesi omistamassa yrityksessä, josta sinulla ei ole omistusosuutta, sinun on pitänyt olla työskennellä vähintään 52 viikkoa. Työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset ovat samat kuin muilla palkansaajilla.

Jos olet ollut työssä, josta työnantajallesi on maksettu palkkatukea, sinulle kertyy työssäoloehtoon 75 % siitä ajasta, jonka olet työskennellyt. Loput 25 % pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa eli sitä ajanjaksoa, jolta työskentelyaikaasi katsotaan.

Täytät yrittäjän työssäoloehdon, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Olet toiminut yrittäjänä vähintään 15 kk työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana.
 • Työtulo on vähintään 14 803 euroa vuonna 2024 ja vähintään 14 088 euroa vuonna 2023.

Työtulo lasketaan yhteen YEL- ja MYEL-työtuloista sekä yrittäjänä ansaitusta TyEL-työansioista.

Vähintään 4 kuukautta kestänyt yritystoiminta lasketaan työssäoloehtoon.

Yrittäjän työssäoloehtoon lasketaan yrittäjätoiminnan lisäksi palkansaajan työssäoloehtoon laskettava työ edellisen 28 kuukauden ajalta.

Mitä työttömyystukea voit saada?

Jos olet työttömyyskassan jäsen ja täytät työssäoloehdon, voit saada ansiopäivärahaa. Kela ei voi maksaa sinulle työttömyystukea, jos kuulut työttömyyskassaan ja sinulla on oikeus saada kassasta ansiopäivärahaa.

Lue, milloin voit saada ansiopäivärahaa (tyj.fi)

Jos et ole kassan jäsen mutta täytät työssäoloehdon, voit saada peruspäivärahaa.

Lue peruspäivärahasta

Jos et täytä työssäoloehtoa, voit saada työmarkkinatukea.

Lue työmarkkinatuesta

AnkkuriTyössäoloehdon tarkastelujakso

Tarkastelujakso on aika, jonka aikana tekemäsi työ lasketaan mukaan työssäoloehtoon.

Yleensä työntekijän tarkastelujakso on 28 kuukautta ja yrittäjän 48 kuukautta.

Sitä kuitenkin pidentävät esimerkiksi

 • asevelvollisuus
 • sairaus
 • päätoimiset opinnot
 • enintään 3-vuotiaan lapsen hoitaminen
 • työllistymistä edistävään palveluun osallistuminen.

Enintään tarkastelujaksoa voidaan pidentää 7 vuodella. Pisimmillään tarkastelujakso on siis 9 vuotta ja 4 kuukautta.

AnkkuriTyössäoloehdon voimassaolo

Kerran täyttynyt työssäoloehto on voimassa, jos teet työttömyysjaksojen välissä töitä.

Jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta, sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta ansio- tai peruspäivärahaan, ennen kuin työssäoloehto on täyttynyt uudelleen.

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä

Ajankohtaista

Ansio­sidonnaista vai perus­päivärahaa? Työtön voi hakea tukea kassasta tai Kelasta

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu heti TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi. Sen jälkeen voit hakea työttömyystukea Kelasta tai työttömyyskassasta.

Lue lisää

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 210
020 692 210

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

 • Kaipaatko apua asumismenoihin?

  Asumistuki voi paikata pienentyneitä tuloja ja auttaa asumismenoissa. Lue, mihin menoihin asumistukea voi saada.

 • Jos toimeentulo on tiukoilla

  Työttömyyden aikana rahaa voi olla todella vähän. Silloin toimeentulotuki voi auttaa pahimman yli.

 • Sairastuitko?

  Jos olet sairaana, kannattaa hakea työttömyystuen sijaan sairauslomaa ja sairauspäivärahaa. Näin esimerkiksi peruspäivärahan 400 päivän enimmäisaika ei kulu sairausloman aikana.

Sivu päivitetty 14.6.2024