Ulkomaille hoitoon hakeutuneiden korvaustiedot voi nyt tarkistaa Kelmusta | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Ulkomaille hoitoon hakeutuneiden korvaustiedot voi nyt tarkistaa Kelmusta 

Julkaistu 16.5.2024

Vuoden 2024 alusta lähtien hyvinvointialueet vastaavat ulkomaille hoitoon hakeutumisen korvausten kustannuksista riippumatta siitä, onko asiakas hakeutunut hoitoon omatoimisesti vai ennakkoluvalla. Hyvinvointialue voi nyt tarkistaa tiedot Kelan maksamista korvauksista etuustietopalvelu Kelmusta.

Kela korvaa asiakkaalle sairaanhoidon kustannuksia, jotka ovat syntyneet hänen hakeutuessaan hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin. Asiakas voi hakeutua hoitoon näihin maihin joko omatoimisesti tai ennakkoluvalla. 

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta muuttui 1.5.2023. Muutos vaikutti tapaan, jolla Kela korvaa kustannuksia, kun asiakas hakeutuu omatoimisesti sairaanhoitoon ulkomaille. 1.1.2024 tuli voimaan lainkohta, jonka myötä hyvinvointialueet alkavat vastata näiden korvausten kustannuksista. Jo aiemmin hyvinvointialueet ovat vastanneet kustannuksista silloin, kun asiakas hakeutuu hoitoon ennakkoluvalla. Kela laskuttaa kustannukset siltä hyvinvointialueelta, joka olisi vastannut asiakkaan vastaavasta hoidosta Suomessa.

Kustannukset laskutetaan Kelan pyyntöön vastanneelta hyvinvointialueelta

Kun asiakas on hakeutunut ulkomaille sairaanhoitoon ja hakee hoidosta korvausta Kelasta, Kela pyytää hyvinvointialueelta tietoa siitä, täyttyvätkö edellytykset korvauksen maksamiselle. Jotta Kela voi arvioida korvauksen määrän, hyvinvointialueen täytyy ilmoittaa kustannus, jonka se olisi laskuttanut vastaavasta hoidosta toiselta hyvinvointialueelta. Lisäksi hyvinvointialueen täytyy ilmoittaa, minkä suuruisen asiakasmaksun se olisi vastaavassa tilanteessa perinyt asiakkaalta. Asiakkaalle maksettava korvaus määritetään hyvinvointialueelta saatujen tietojen perusteella. 

Kela laskuttaa asiakkaalle maksettujen korvausten kustannukset siltä hyvinvointialueelta, joka on toimittanut Kelaan pyydetyt tiedot. 

Kela ei laskuta hyvinvointialueelta niitä korvauksia, jotka on maksettu asiakkaalle ulkomailla saadun välttämättömän sairaanhoidon vuoksi. 

Ulkomaille hoitoon hakeutumisen tiedot näkyvät Kelmussa

Kela lähettää hyvinvointialueille kaksi kertaa vuodessa verkkolaskun korvauksista, jotka Kela on maksanut sekä omatoimisesti että ennakkoluvalla ulkomaille hoitoon hakeutuneille asiakkaille. Hyvinvointialue saa laskun liitteenä tiedot Kelan maksamista korvauksista. 

Ulkomaille hoitoon hakeutumiseen liittyvien laskujen tiedot voi tarkistaa Kelan etuustietopalvelu Kelmusta.

Hyvinvointialueen työntekijä tarvitsee kirjautumiseen vahvan sähköisen tunnistautumiskeinon ja Suomi.fi-valtuuden ”Ulkomaille hoitoon hakeutuneiden henkilöiden sairaanhoidon korvaustietojen tarkastelu”.

Hyvinvointialueen täytyy hakea valtuudelle valtuutusoikeus Digi- ja väestötietovirastolta ja antaa valtuus työntekijöilleen. Lue lisää valtuushakemuksen tekemisestä (suomi.fi) ja valtuuden antamisen ohjeista (suomi.fi).

Lue lisää: 

Sivu päivitetty 19.6.2024