Asiointivaltuudet kumppaneille | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Asiointivaltuudet yhteistyökumppaneille

Jotta voit käyttää yhteistyökumppanien eri asiointipalveluja, saatat tarvita eri asiointivaltuuksia. Katso, mitä valtuuksia tarvitset missäkin tilanteessa.

Katso tarvittaessa myös, mitä valtuuksia tarvitset työnantajien asiointipalveluissa.

Etuustietopalvelu Kelmussa tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • tarkastella henkilön etuuksien tietoja Kelan etuustietopalvelu Kelmussa
 • rekisteröidä viranomaisen maksuvaatimuksen Kelmussa.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos

 • käsittelet viranomaisena asiakkaan sosiaalietuuksia
 • sinulla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja Kelasta hänen etuuksistaan
 • rekisteröit maksuvaatimuksia, joiden perusteella Kelan etuus maksetaan
  • hyvinvointialueelle 
  • Helsingin kaupungille
  • Ahvenanmaan kunnille ja kuntayhtymille.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • nähdä listan työmarkkinatuen saajista kunnassa.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos edustat kuntaa, jolla on sopimus Kelan etuustietopalvelu Kelmun käytöstä ja

 • käsittelet kunnan työmarkkinatuen laskuun liittyvää henkilöluetteloa ja listausta henkilöistä, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • tarkastella lastenhoidon tuen kuukausikohtaisia laskutuksen tuensaaja- ja maksutietoja.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos

 • käsittelet kunnan lastenhoidon tuen laskutukseen liittyviä tuensaaja- ja maksutietoja.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit tarkistaa

 • Kelan tekemiä ilmoituksia sosiaalihuollon palvelujen tarpeen arviointia varten
 • Kelan välittämiä tietoja perustoimeentulotulotuesta
 • Kelan välittämiä hakemuksia ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos

 • käsittelet viranomaisena asiakkaan sosiaalietuuksia hyvinvointialueella, Helsingin kaupungilla tai Ahvenanmaan kunnissa
 • sinulla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja asiakkaan saamasta toimeentulotuesta tai Kelan tekemistä sosiaalihuollon palvelutarpeen ilmoituksista.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • nähdä kuntakohtaisen listan asiakkaista, joille on maksettu työmarkkinatukea vähintään 300 päivältä.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos

 • käsittelet viranomaisena TYP-asioita hyvinvointialueella tai Helsingin kaupungilla
 • sinulla on lakiin perustuva oikeus saada Kelasta tietoja asiakkaan etuuksista.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • nähdä kuntakohtaisen listan rintamalisän saajista. Lista muodostetaan kerran vuodessa helmikuussa.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos

 • käsittelet viranomaisena rintamalisän saajan asioita hyvinvointialueella, Helsingin kaupungilla tai Ahvenanmaan kunnissa.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • nähdä Kelan ilmoitukset kotoutumispalvelujen asiakkaista, jotka saavat Kelasta perustoimeentulotukea.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos

 • käsittelet viranomaisena kunnassa, hyvinvointialueella tai Helsingin kaupungilla asiakkaan kotoutumisasioita
 • sinulla on lakiin perustuva oikeus saada Kelasta tietoja asiakkaan etuuksista.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • tarkastella tietoja sairaanhoitokorvauksista, jotka Kela on maksanut omatoimisesti tai ennakkoluvalla ulkomaille hoitoon hakeutuneille asiakkaille.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos

 • käsittelet hyvinvointialueelle osoitettujen laskujen tuensaaja- ja maksutietoja.
 • sinulla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja Kelasta.​​​​​

Päivähoidontuottajien asiointipalvelussa tarvittava Suomi.fi-valtuus

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • tehdä päivähoidon tuottajan ilmoituksen yksityisen hoidon tukea varten ja katsella aiemmin lähetettyjä ilmoituksia.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos

 • ilmoitat Kelalle sähköisesti tiedot lasten yksityisen hoidon tukea varten tai katselet aikaisemmin lähettämiäsi tietoja.

Verkkoajanvarauksessa tarvittava Suomi.fi-valtuus, kun varaat aikaa asiakkaalle

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • varata asiakkaalle ajan Kelaan asiakkaan etuusasioiden hoitamista varten
 • perua asiakkaalle Kelaan tehdyn ajanvarauksen.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • työtehtäviesi puolesta varaat asiakkaille aikoja Kelaan tai perut niitä ja
 • edustat viranomaista tai yhteistyökumppania, jonka Y-tunnus on ajanvarausjärjestelmän rekisterissä ja
 • olet saanut asiakkaalta itseltään suostumuksen hänen henkilö- ja yhteystietojensa käsittelyyn sekä ajanvarauksen tekemiseen tai perumiseen.

Sairaanhoitokorvausten tilitysten välityspalvelussa tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • lähettää Kelaan sairaanhoidon korvauksiin liittyviä tilityksiä Tilitystietojen välityspalvelussa 

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos edustat yksityisen sektorin terveydenhuollon toimijaa, jolla on Kelan kanssa suorakorvaussopimus sähköisestä tilitysten toimittamisesta, ja

 • lähetät terveydenhuollon sopimuskumppanin sairaanhoidon tilitystietoja Kelaan
 • katselet aiemmin lähetettyjä tilityksiä.

Kuntoutuksen tuloksien seurantajärjestelmässä, Kuntoutuskurssijärjestelmässä ja Kuntoutuspalvelun tuottajaksi rekisteröitymisessä tarvittava Suomi.fi-valtuus

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • ilmoittaa, muuttaa ja katsella kuntoutuskurssitietoja sekä kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantatietoja
 • rekisteröidä ja hallinnoida kuntoutussopimuksiin liittyviä tietoja.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos edustat kuntoutuspalvelun tuottajaa ja

 • ilmoitat Kelaan kuntoutuskursseihin liittyviä tietoja
 • kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantatietoja
 • rekisteröit ja hallinnoit kuntoutuspalvelun tuottajaa koskevia kuntoutussopimuksiin liittyviä tietoja. 

Lääkeyritysten asiointipalvelussa tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • toimittaa viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvien lääkevalmisteiden hintailmoitukset Kelaan.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos edustat lääkeyritystä ja

 • toimitat Kelaan viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvien lääkevalmisteiden hintailmoituksia.

Kanta-ekstranetissä tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • ottaa käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja
 • allekirjoittaa asiakkuussopimuksia
 • ilmoittaa ja ylläpitää hallinnollisia yhteystietoja ja teknisiä tietoja
 • katsella laskutustietoja ja muuta hallinnollisiin tietoihin liittyvää sisältöä.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos

 • otat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Kanta-palvelun käyttöön, allekirjoitat asiakkuussopimuksia,  muutat asiakastietoja ja tarkastelet laskutuksen tietoja.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • katsella sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen tietosuojaan liittyviä ohjeita, lomakkeita ja rekisteriselosteita

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos

 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana katselet Kantatietosuojaan liittyviä ohjeita, lomakkeita ja rekisteriselosteita.

EESSI yhteyspisteen palveluissa ja Rinassa tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • käsitellä tietojenvaihtotapauksia sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyen ja katsella pitkäaikaissäilytyksessä olevia tietoja sekä ylläpitää valtuuttajan tietojenvaihtoon liittyviä yhteystietoja.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos edustat sosiaaliturvalaitosta ja

 • käsittelet tietojenvaihtotapauksia Rinassa
 • katselet tietojenvaihtotapauksia EESSI Sanomarekisterissä
 • teet muutoksia organisaatiosi yhteystietoihin EESSI Yhteystietopalvelussa.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • käsitellä tietojenvaihtotapauksia sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyen ja katsella pitkäaikaissäilytyksessä olevia tietoja.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos edustat sosiaaliturvalaitosta ja

 • käsittelet tietojenvaihtotapauksia Rinassa
 • katselet tietojenvaihtotapauksia EESSI Sanomarekisterissä.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • katsella sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyviä tietoja, mukaan lukien pitkäaikaissäilytyksessä olevia tietoja.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos edustat sosiaaliturvalaitosta ja

 • katselet tietojenvaihtotapauksia EESSI Sanomarekisterissä ja Rinassa.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • tarkastella sosiaaliturvan eurooppalaisen tietojenvaihtoon liittyvien tapausten käsittelyyn, tietojenvaihdon rekisteri- ja tilastotietojen käyttöön ja yhteystietojen päivittämiseen liittyviä käyttölokitietoja.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos edustat sosiaaliturvalaitosta ja

 • tarkastelet organisaatiosi käyttölokitietoja EESSI Käyttölokipalvelusta.

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • tarkastella valtuuttajan tilastoaineistoja, jotka liittyvät sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos edustat sosiaaliturvalaitosta ja

 • tarkastelet organisaatiosi tilastoaineistoa EESSI Tilastopalvelusta

Vuokranantajan asiointipalvelussa tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

Kuvaus: Jos sinulla on tämä valtuus, voit

 • ilmoittaa tiedot, jotka Kela tarvitsee tuen maksamista varten.
 • hakea vuokravakuuden realisointia.

Kuka tarvitsee: Tarvitset tämän valtuuden, jos edustat

 • vuokranantajana toimivaa organisaatiota tai yritystä

 

Sivu päivitetty 26.4.2024