Hoitoon hakeutuminen ulkomaille | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

Voit hakeutua sairaanhoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin ja saada Kelasta korvausta hoitosi kustannuksista. Jos saat ulkomailla hoitoa äkillisen sairastumisen tai tapaturman takia, kyseessä ei ole hoitoon hakeutuminen.

Voit hakeutua hoitoon omatoimisesti ilman ennakkolupaa tai pyytää hoitoon hakeutumiseksi ennakkoluvan Kelasta. Korvauksen määrää riippuu siitä, kummalla tavalla olet hakeutunut hoitoon.

Saat korvausta hoidon kustannuksista, jos olet sairausvakuutettu Suomessa tai sinulla on Suomessa kotikunta. Sinulla voi olla oikeus korvauksiin myös siinä tapauksessa, että et ole Suomessa sairausvakuutettu, mutta Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. 

Omatoiminen hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa

Kun hakeudut hoitoon omatoimisesti ilman ennakkolupaa, sinun täytyy etsiä sopiva hoitopaikka itse ja selvittää, voitko saada siellä hoitoa. 

Saat korvausta enintään sen verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut Suomessa omalla hyvinvointialueellasi. Kela kysyy tarvittavat tiedot hyvinvointialueesi terveydenhuollon yksiköstä.

Korvauksen edellytyksenä on, että hoito on arvioitu lääketieteellisesti tarpeelliseksi ja annettu hoito kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Hoidon täytyy vastata hoitoa, jonka olisit saanut Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Tarvitset hoitoon lähetteen, jos lähete tarvittaisiin vastaavan hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Voit pyytää Kelasta etukäteen tiedon korvauksen määrästä 

Ennen kuin hakeudut hoitoon, voit pyytää Kelaa selvittämään, voitko saada hoidosta korvausta ja mikä korvauksen määrä on. Pyydä ennakkoilmoitusta Kelasta hyvissä ajoin ennen hoitoon hakeutumista. Kela tarvitsee hakemuksesi ratkaisemiseen aikaa, koska se pyytää tarvittavia tietoja julkiselta terveydenhuollolta. 

Näin haet ennakkoilmoitusta omatoimisen hoitoon hakeutumisen korvauksista.

Kun hakeudut omatoimisesti hoitoon ulkomaille, maksat kaikki hoitokustannukset ensin itse. Hae korvausta jälkikäteen 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet maksanut hoidon. 

Näin haet korvausta ulkomailla annetun hoidon kustannuksista.

Hoitoon hakeutuminen ennakkoluvalla

Jos suunnittelet hakeutuvasi hoitoon ennakkoluvalla, sinun täytyy etsiä sopiva hoitopaikka itse ja selvittää, voitko saada siellä hoitoa ennakkoluvalla. Kela tutkii oikeutesi ennakkolupaan hakemuksesi perusteella. 

Hae ennakkolupaa hyvissä ajoin ennen hoitoon hakeutumista. Kela tarvitsee hakemuksesi ratkaisemiseksi aikaa, koska se tarvitsee lausunnon julkiselta terveydenhuollolta. 

Julkisen terveydenhuollon täytyy puoltaa ennakkoluvan myöntämistä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Hoito on tilanteessasi perusteltua.
  • Hoito kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluihin.
  • Hoitoasi ei pystytä järjestämään Suomessa hoitotakuun puitteissa. Lue lisää hoitotakuusta (stm.fi).

Jos julkinen terveydenhuolto puoltaa luvan myöntämistä, Kela myöntää sinulle ennakkoluvan (S2-lomakkeen), jonka toimitat hoidon antajalle.
Jos sinulla on ennakkolupa, maksat hoidosta ainoastaan ulkomailla perityn asiakasmaksun.

Hae ennakkolupaa ja korvauksia saamastasi hoidosta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet maksanut hoidon.
Näin haet ennakkolupaa hoitoon hakeutumiseksi ulkomaille.

Jos joudut ennakkoluvasta huolimatta maksamaan kaikki hoitokustannukset itse, voit hakea Kelasta korvauksia. 

Näin haet korvausta ulkomailla annetun hoidon kustannuksista.

 

Esimerkki

Vaasassa asuva Ingrid haluaa mennä Ruotsiin hoitoon. Hän hakee Kelasta ennakkolupaa. Kela pyytää Vaasan keskussairaalalta lausuntoa siitä, täyttyvätkö luvan myöntämisen ehdot. Vaasan keskussairaala antaa lausunnon, jossa se puoltaa luvan myöntämistä Ingridille. Kela myöntää lausunnon perusteella Ingridille ennakkoluvan.

 

Korvaukset matkoista ja lääkkeistä

Kun olet hakeutunut omatoimisesti hoitoon ulkomaille, matkat korvataan siten kuin ne olisi tehty Suomessa lähimpään sellaiseen hoitopaikkaan, josta olisit saanut tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon. Ulkomailta ostetuista lääkkeistä saat saman korvauksen kuin Suomessa ostetuista lääkkeistä.

Kun olet hakeutunut hoitoon ennakkoluvalla, saat korvausta lääke- ja matkakustannuksen lisäksi hoitoon liittyvän oleskelun kustannuksista. Jos terveydenhuolto arvioi, että tarvitset saattajan, myös saattajan kustannuksista voi saada korvauksia. 

Näin haet lääkekorvausta.

Näin haet matkakorvausta ja yöpymisrahaa. 

Esimerkki

Salossa asuva Antti on matkustanut Pariisiin erikoissairaanhoitoon. Antille korvataan matkakustannukset sen mukaan, mitä matka olisi maksanut Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Jos Antti olisi matkustanut Pariisiin saamaan perusterveydenhuoltoon kuuluvaa palvelua, matkakustannukset korvattaisiin sen mukaan, mitä matka olisi maksanut Salon terveyskeskukseen.

Lue lisää

 

Sivu päivitetty 22.4.2021