Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun kilpailutus alkaa | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun kilpailutus alkaa

Julkaistu 29.4.2024

Kela on käynnistänyt vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutuksen. Kilpailutus alkaa koko maassa.

Kela järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut tulkkauspalvelulain (laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010) nojalla. Kela hankkii palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Hankinta tehdään jokaisella kuudella hankinta-alueella.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n kansallisen kynnysarvon ylittävä liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta.

Hankinnasta on julkaistu 28.4.2024 hankintailmoitukset HILMA-ilmoituskanavalla:

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.5.2024