Vammaisten tulkkauspalvelun hankinnan suunnittelu on päättymässä – asiakkaiden ajatuksia selvitettiin asiakaskyselyllä | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Vammaisten tulkkauspalvelun hankinnan suunnittelu on päättymässä – asiakkaiden ajatuksia selvitettiin asiakaskyselyllä 

Julkaistu 9.4.2024

Syksyllä 2023 alkaneen hankinnan suunnittelun tueksi on lähetetty kysely vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaille sekä järjestetty markkinavuoropuhelu. Kilpailutuksen arvioidaan alkavan huhtikuun aikana.

Kela aloitti viime syksynä suunnittelemaan vammaisten tulkkauspalvelua koskevaa seuraavaa hankintaa. Hankinnassa valitaan vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajat ja tulkit, jotka tuottavat palvelua 1.1.2025 lähtien. 

Suunnittelun tavoitteena oli selvittää asiakkaiden ajatuksia palvelusta sekä järjestää kirjallinen markkinavuoropuhelu.

Yli 800 vastasi asiakaskyselyyn

Hankinnan suunnittelun aikana asiakkaille lähetettiin verkkokysely, jolla haluttiin selvittää heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan muun muassa työelämän tulkkauksesta ja etätulkkauksesta.

 Kyselyyn vastasi 861 henkilöä. Vastauksia käytetään hankinnan suunnittelussa ja vammaisten tulkkauspalvelun kehittämisessä. 

Asiakaskyselyn tuloksista kerrotaan tarkemmin kevään aikana. Alustavasti on jo käynyt ilmi, että työelämätulkkauksen ja henkilökohtaisten tulkkilistojen toivotaan toimivan paremmin. Lisäksi tarvitaan lisää tietoa etätulkkauksesta ja opastusta sen käyttöön.

Työelämätulkkaukseen tuttuja tulkkeja, tulkkilistat toimivimmiksi

Tulevalla sopimuskaudella pyrkimyksenä on nykyistä paremmin turvata, että työelämätulkkauksen asiakas saisi mahdollisimman usein saman tulkin. Kela pyrkii myös selvittämään aiempaa kattavammin asiakkaiden työelämään liittyviä mahdollisia erityistarpeita ja lisäämään yhteistyötä asiakkaiden kanssa. 

Myös henkilökohtaisen tulkkilistan toimivuutta pyritään parantamaan. Noin puolet Kelan vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaista haluaa käyttää henkilökohtaista tulkkilistaa. Kela pyrkii välittämään asiakkaan tilaukset hänen listallaan oleville tulkeille. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Jatkossa Kela pyrkii aktiivisemmin seuraamaan sitä, saako asiakas tulkkilistallaan olevan tulkin sekä ehdottamaan muutoksia listaan, jos se ei toimi. Listan toimivuutta pyritään parantamaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakaskyselyn perusteella monelle etätulkkaus on vierasta. Tämän vuoksi Kela lisää viestintää esimerkiksi siitä, missä tilanteissa etätulkkausta voi käyttää. Lisäksi Kela tarjoaa aiempaa enemmän opastusta etätulkkausohjelmistojen käyttöön.

Markkinavuoropuheluun osallistui yli 100 palveluntuottajaa 

Kirjallinen markkinavuoropuhelu vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta alkoi lokakuussa 2023. Markkinavuoropuhelulla on tarkoitus selvittää, löytyykö markkinoilta toimijoita, jotka voivat täyttää hankinnan tavoitteet. Vuoropuheluun osallistui 103 tulkkauspalvelun tarjoamisesta kiinnostunutta tahoa. Lisäksi Kela on tavannut tulkkausalan oppilaitosten edustajia ja tutustunut siihen, miten etätulkkauksen tuottaminen tällä hetkellä sujuu. 

Kilpailutus käynnistyy tämänhetkisen arvion mukaan huhtikuun aikana. Tulkkauspalvelun tuottamista koskeva tarjouspyyntö julkaistaan Hilma-ilmoituskanavassa. Kela tiedottaa tarjouspyynnön julkaisusta verkkosivuillaan ja suoraan markkinavuoropuheluun osallistuneille tahoille. Kun tarjouskilpailu käynnistyy, Kela ei voi enää osallistua siitä käytävään keskusteluun, jotta voidaan varmistaa tarjoajien tasapuolinen kohtelu.

Lisää tietoa asiakkaille

Vammaisten tulkkauspalvelu
Vammaisten tulkkauspalveluiden hankinta

Sivu päivitetty 18.4.2024