Vammaisten tulkkauspalveluiden hankinta | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Vammaisten tulkkauspalveluiden hankinta

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelussa hankinnan kohteena on tulkkauspalvelun tuottaminen kuulovammaisille, kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille. Tulkkaus voidaan toteuttaa lähitulkkauksena tai etätulkkauksena.

Kela aloittaa tulkkauspalvelun hankintakierrokset tavallisesti keväällä helmi-toukokuussa, jolloin julkaistaan tarjouspyyntömateriaali. Hankintapäätökset valmistuvat yleensä viimeistään syksyllä, jolloin Kela ilmoittaa tarjouskilpailujen tuloksista siihen osallistuneille.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun hankinnoista vastaa Kelan etuuksien ja palveluiden suunnitteluyksikön vammaisetuusryhmä. 

Nykyiset Hankintasopimukset Itäiselle ja Pohjanmaan hankinta-alueille sekä Pohjoiselle alueelle kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkaukseen ja kirjoitustulkkaukseen ovat voimassa 20.1.2021–31.12.2022. Näiden sopimusten sisältämä ensimmäinen mahdollinen optio vuodelle 2023 on otettu käyttöön. Kelalla on oikeus jatkaa sopimusta yhden vuoden optiolla ajalle 1.1-31.12.2024.

Hankintasopimukset Keskiselle, Läntiselle ja Uudellemaalle sekä Pohjoiseen puhevammaisten tulkkaukseen ovat voimassa 1.11.2022-31.12.2024.

Hankintamenettelyt

Tulkkauspalvelujen hankinnoissa käytetään seuraavia hankintamenettelyjä:

  • avoin menettely
  • suorahankinta.

Kela ilmoittaa tulkkauspalvelun hankinnoista sähköisesti Hilmassa (hankintailmoitukset.fi) ja Tarjouspalvelussa (tarjouspalvelu.fi). Tarjouspyynnöt ovat suorahankintoja lukuun ottamatta saatavilla ainoastaan Hanki-palvelun kautta.

Vammaisten tulkkauspalvelut hankitaan puitejärjestelyn avulla, ja sopimuskausi alkaa yleensä hankintaa seuraavan vuoden alusta. Sopimuskausi on yleensä 2 vuotta, ja sopimus sisältää optiomahdollisuuden 2 seuraavalle vuodelle.

Palveluntuottajat voivat kysyä vammaisten tulkkauspalveluiden hankinnoista sähköpostitse osoitteesta vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 12.12.2023