Beloppet kommer att ändras för rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering | FPAGå till innehållet
Meddelande

Beloppet kommer att ändras för rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering

Publicerad 11.12.2023

Beloppet kommer att minska för rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering. Från och med början av 2024 kommer rehabiliteringspenningen att bestämmas på samma grunder oberoende av rehabiliteringsform. 

Riksdagen har godkänt en lagändring som förenhetligar grunderna för bestämmande av rehabiliteringspenning. Från och med 1.1.2024 sjunker minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering till samma nivå som rehabiliteringspenning för annan rehabilitering, dvs. till 31,99 euro per vardag. I praktiken innebär den här ändringen en nedskärning på cirka 13 procent. Minimibeloppet betalas till personer som har små eller inga inkomster alls. 

I fortsättningen kommer rehabiliteringspenningen att bestämmas på samma grunder oberoende av rehabiliteringsform också då rehabiliteringspenningens belopp är större än minimibeloppet. 

Ändringarna gäller rehabiliteringspenning som beviljas för rehabilitering som börjar 1.1.2024 eller senare. Om rehabiliteringen har inletts tidigare än 1.1.2024, betalas rehabiliteringspenningen också i fortsättningen enligt det beslut om rehabiliteringspenning som klienten har fått tidigare. Rehabiliteringspenning som har beviljats i år kommer alltså inte att minska.

År 2022 fick cirka 51 900 personer rehabiliteringspenning. Av dem fick cirka 15 100 personer rehabiliteringspenning för unga och cirka 21 500 personer rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering. FPA betalade sammanlagt ut 243 miljoner euro i rehabiliteringspenning och 125 miljoner euro i rehabiliteringspenning för unga. Regeringen har uppskattat att ändringen minskar FPA:s förmånsutgifter med 27 miljoner euro.


Mer information 

Senast ändrad 11.12.2023