Ny ansökan om rehabiliteringspenning i MittFPA | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ny ansökan om rehabiliteringspenning i MittFPA

Publicerad 11.12.2023

Rehabiliteringspenning kan nu sökas med en ny ansökan i MittFPA. Webbansökan är lätt att använda också på mobila enheter. 

Rehabiliteringspenning kan nu sökas med en ny ansökan i MittFPA på finska eller svenska.

Den nya ansökan är tillgänglig och kan fyllas i också på en mobil enhet. Att ansökan är tillgänglig innebär att man vid planeringen av webbtjänsten har beaktat behoven hos ett flertal olika användargrupper, såsom personer med synnedsättning och äldre personer.

FPA:s kunder och ett användarråd bestående av kundservice- och handläggningsspecialister vid FPA har varit med om att ta fram den nya webbansökan. Kunderna har även testat ansökan med fokus på användarvänlighet. 

Smidigt att fylla i ansökan i e-tjänsten

Det främsta syftet med den nya ansökan är att förbättra kundupplevelsen och att göra det så smidigt som möjligt att fylla i ansökan. Webbansökan vägleder kunden att endast svara på nödvändiga frågor. 

Det är enklare och snabbare än tidigare att fylla i ansökan, eftersom ansökan har färdigt ifyllda uppgifter om de rehabiliteringar som FPA har beviljat klienten. Klienten behöver alltså inte själv mata in dessa uppgifter.

Ansökan behöver inte heller slutföras på en och samma gång, eftersom den kan sparas som utkast i 30 dagar. Det går också bra att lämna ansökan muntligen via FPA:s kundservice. 

Ansökan kommer senare att kompletteras med nya egenskaper. De som ansöker om rehabiliteringspenning för unga hänvisas tills vidare till den gamla ansökan i MittFPA, men våren 2024 blir den nya ansökan tillgänglig också för dem.
 

Senast ändrad 11.12.2023