FPA:s grupprehabiliteringstjänst Förändringens kraft erbjuder en väg till bättre levnadsvanor | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA:s grupprehabiliteringstjänst Förändringens kraft erbjuder en väg till bättre levnadsvanor

Publicerad 15.1.2024

FPA:s nya grupprehabiliteringstjänst hjälper personer med diabetes eller sömnapné att göra livsstilsförändringar som främjar deras hälsa.

FPA genomför ett försök med en ny grupprehabiliteringstjänst som kallas Förändringens kraft. Tjänsten är avsedd för personer i åldern 18–68 år som har diabetes eller sömnapné. Rehabiliteringen fokuserar på att stödja positiva livsstilsförändringar.

– Diabetes och sömnapné är vanliga sjukdomar, och de symtom som de orsakar inverkar på arbets- och funktionsförmågan. Personer med dessa sjukdomar har stor nytta av positiva livsstilsförändringar, vilka även motverkar en försämring av sjukdomarna och uppkomsten av eventuella följdsjukdomar. Klienterna kan ha som mål att ändra sina vanor till exempel i fråga om kost, motion eller sömn. I grupp är det i allmänhet lättare att åstadkomma en förändring då de andra deltagarna har liknande mål som en själv. Då kan goda resultat som uppnåtts tillsammans sporra till att fortsätta på samma sätt, säger projektchef Soile Huumonen.

Konkret stöd för att ändra levnadsvanorna

Rehabiliteringen Förändringens kraft varar i allmänhet sammanlagt cirka 5 månader. Den omfattar en rehabiliteringsperiod på 4 dagar vid serviceproducentens verksamhetsställe och en distansrehabiliteringsperiod på 10 veckor. Rehabiliteringen sker i grupper med 10 deltagare, och varje deltagare har sina egna individuella mål. Klienterna får stöd av ett multiprofessionellt team som består av till exempel en specialistläkare, en sjukskötare, en fysioterapeut, en näringsterapeut och en psykolog. Teamet ger klienterna konkreta anvisningar för hur de ska nå sina individuella mål.

Rehabiliteringen ordnas i Vasa (hotell Scandic Waskia, Medifamilia Oy), i Siilinjärvi (Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Huoltoliitto ry) och i Kuusamo (Holiday Club Kuusamon Tropiikki, Medifamilia Oy).

FPA utvecklar den nya rehabiliteringstjänsten tillsammans med serviceproducenterna, Diabetesförbundet i Finland och Andningsförbundet samt koordinerar utvecklingsarbetet. 

Försöket är en del av projektet Nya krafter genom rehabilitering. En utvärderingsundersökning gällande försöket kommer att genomföras av Lapplands yrkeshögskola.

Så här söker du till rehabiliteringen

Man kan söka till grupprehabiliteringen Förändringens kraft i början av 2024 genom att skicka in ansökningsblanketten KU 132r i MittFPA. Som bilaga till ansökan behövs ett läkarutlåtande B där behovet av rehabilitering konstateras. Information om tidpunkterna och platserna för rehabiliteringen finns i FPA:s tjänst för sökning av rehabiliteringskurs.

Läs mer

Förändringens kraft – grupprehabilitering för personer i åldern 18–68 år som har diabetes eller sömnapné

Senast ändrad 28.2.2024