FPA uppmanar stora arbetsgivare att ansöka om förmåner i inkomstregistret | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA uppmanar stora arbetsgivare att ansöka om förmåner i inkomstregistret 

Publicerad 6.3.2024

Stora arbetsgivare kan ansöka om FPA-förmåner via tjänsten Ilmoitin.fi till och med september 2025. Efter det kan arbetsgivare ansöka om dagpenningar och ersättningar i inkomstregistret och i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare. FPA rekommenderar att stora arbetsgivare redan i år förbereder sig för att ansöka om förmåner i inkomstregistret. 

För närvarande kan arbetsgivare ansöka om FPA-förmåner via webbtjänsten Ilmoitin.fi, som administreras av Skatteförvaltningen. Via tjänsten kan man skicka in ansökningar och anmälningar till FPA som eSARA-filer. På grund av den föråldrade tekniken slutar FPA ta emot eSara-filer 30.9.2025.

Arbetsgivarna kan ansöka om FPA-förmåner också i inkomstregistret samtidigt som de anmäler arbetstagarnas löneuppgifter. Ansökan kräver ett löneprogram med vilket man också kan anmäla uppgifter om arbetstagarnas frånvaro till inkomstregistret. Därför kan en del av arbetsgivarna bli tvungna att göra ändringar i sina lönesystem. Det lönar sig att i god tid komma överens om ändringarna med systemleverantörerna.

FPA utvecklar tillsammans med Skatteförvaltningens inkomstregisterenhet möjligheten att ansöka om förmåner via inkomstregistret. I nuläget kan man ansöka om sjukdagpenning, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning och familjeledighetsersättning. För närvarande utreds möjligheten att från och med nästa år ansöka om även partiell sjukdagpenning och ersättning för semesterkostnader via inkomstregistret. 

E-tjänsten för arbetsgivare förnyas i höst 

I e-tjänsten för arbetsgivare kan man ansöka om sjukdagpenning, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning och ersättningar i samband med familjeledigheter. Man kan också kontrollera uppgifter om betalningar, uppge kontouppgifter, ge samtycke till elektroniska beslut, se beslut som fattats, ge tilläggsuppgifter och göra anmälningar om specialvårdspenning eller om utsändning av arbetstagare utomlands.

FPA håller på att förnya e-tjänsten för arbetsgivare. Det första skedet av arbetet slutförs hösten 2024. Då blir det möjligt att skicka bilagor i samband med ansökan. Dessutom blir det lättare för arbetsgivare att söka betalningar, sammandrag över beslut och uppgifter om återkrav. E-tjänstens utseende förnyas också.

Läs mer 

Enkelt att ansöka om FPA-förmåner i inkomstregistret (fpa.fi) 
Arbetsgivare kan ansöka om FPA-dagpenningar via inkomstregistret (mittiallt.fi) 
Familjeföretagare i Ilmajoki litar på FPA:s webbtjänster (mittiallt.fi) 
Små arbetsgivare kan enkelt ansöka om stöd och ersättningar från FPA på nätet (fpa.fi)
 

Senast ändrad 6.3.2024