Ansöka om förmåner i inkomsregistret | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ansöka om förmåner i inkomsregistret

När du anmäler löner i inkomstregistret ska du också ange de frivilliga uppgifterna om arbetstagarens anställningsförhållande, frånvaro och olika inkomstslag. Då undviker du tilläggsutredningar, och utbetalningen av dagpenningar fördröjs inte i onödan.

Inkomstregistret är en tjänst som tillhandahålls av Skatteförvaltningen. Alla löner som betalas ut ska inom 5 dagar från utbetalningen anmälas av arbetsgivaren till inkomstregistret. För beräkningen av årsinkomsten får FPA uppgifter om löneinkomst ur inkomstregistret. Arbetsgivare kan via inkomstregistret ansöka om sjukdagpenning, föräldradagpenning, rehabiliteringspenning och familjeledighetsersättning.

Ansökan om dagpenningar och ersättningar kan enkelt skötas samtidigt som arbetsgivaren anmäler lönerna till inkomstregistret. För att lämna in ansökan ska organisationen dock ha i bruk ett sådant löneprogram (skatt.fi) via vilket frånvaroperioder kan anmälas direkt till inkomstregistret. Arbetsgivaren behöver även en fullmakt för att använda e-tjänsten för arbetsgivare, eftersom besluten om de förmåner som sökts i inkomstregistret endast visas i e-tjänsten.

Ansök om förmåner i inkomstregistret

Logga in i inkomstregistret

Fullmakter som behövs för E-tjänsten för arbetsgivare

Innan en arbetsgivare kan ansöka om förmåner via inkomstregistret ska arbetsgivaren i E-tjänsten för arbetsgivare ge sitt samtycke till att elektroniska beslut tas emot. Samtycket kan ges av en sådan representant för arbetsgivaren som har fullmakten Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande. Beslut om förmåner som har sökts via inkomstregistret visas bara i e-tjänsten för arbetsgivare.

För att kunna se beslutsuppgifter ska personen dessutom ha ärendefullmakten Granska uppgifter gällande förmånsbeslut i anslutning till anställningsförhållande. Den person som har fått den här fullmakten av sin arbetsgivare eller en bokföringsbyrå som arbetsgivaren har befullmäktigat kan i e-tjänsten hämta ett sammandrag (Excel) av alla beslut som meddelats arbetsgivaren i fråga. Vid behov kan hen dela filen i mindre delar i sitt eget system.

Läs mer

undefined Arbetsgivare kan enkelt ansöka om FPA-förmåner i inkomstregistret 

Arbetsgivare kan enkelt ansöka om FPA-förmåner i inkomstregistret 

Här ger vi anvisningar om hur du ansöker om FPA-förmåner i inkomstregistret.

Läs mer
Senast ändrad 29.4.2024