Små arbetsgivare kan enkelt ansöka om stöd och ersättningar från FPA på nätet | FPAGå till innehållet

Små arbetsgivare kan enkelt ansöka om stöd och ersättningar från FPA på nätet

Publicerad 24.10.2023

Ansöker du själv om ersättningar för kostnader för företagshälsovård eller till exempel sjuk- och föräldradagpenningar för dina anställda? Har du tänkt på att det går att ansöka behändigt på nätet?

När du ansöker om stöd och ersättningar i e-tjänsten vet du att ansökan säkert har kommit fram och att behandlingen inleds. Tjänsten handleder dig också att fylla i alla uppgifter som behövs, vilket minskar behovet av tilläggsutredningar. Betalningen fördröjs annars ofta av att det behövs tilläggsutredningar.

Vi har satt ihop anvisningar för små arbetsgivare om hur man kommer igång med att använda e-tjänsterna. 


Så här ansöker du som arbetsgivare om stöd och ersättningar från FPA i e-tjänsten för arbetsgivare

  1. Logga in i e-tjänsten med dina personliga bankkoder. När du själv ansöker om stöd och ersättningar för dina anställda kan du göra ansökan utan Suomi.fi-fullmakter.
  2. Om någon ansöker om förmåner och ersättningar för din räkning ska du ge hen Suomi.fi-fullmakter. En anställd i ditt företag, till exempel en löneräknare, behöver ärendefullmakt. Även bokföringsbyrån behöver samma slag av fullmakt. Ärendefullmakt ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
  3. Ansök om ersättning för företagshälsovårdskostnaderna via e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård. Vi rekommenderar att du ansöker om ersättning kort efter att räkenskapsperioden för ditt företag har gått ut och du har fått basuppgifterna för ansökan av din serviceproducent inom företagshälsovården. Största delen av ansökningarna kommer till FPA under sommaren, och på hösten är handläggningstiderna långa på grund av mängden ansökningar. 
  4. Ansök om dagpenningar och ersättningar till arbetsgivaren i samband med föräldraledigheter i e-tjänsten för arbetsgivare. Om du betalar lön under en arbetstagares frånvaro kan du ansöka om sjukdagpenning, föräldradagpenningar, ersättning för semesterkostnader, familjeledighetsersättning och rehabiliteringspenning i e-tjänsten för arbetsgivare. Kontrollera ansökningstiderna för stöden på webbplatsen för respektive dagpenning eller ersättning i avsnittet Ansökan. 
  5. Skicka bilagorna till ansökan per skyddad e-post eller per post. Bilagor kan tills vidare inte skickas med ansökan på nätet, men vi utvecklar som bäst e-tjänsten för arbetsgivare så att detta ska bli möjligt.
  6. Be vid behov om hjälp hos vår rådgivningstjänst eller vår IT-support. I våra guider får du information om hur du ska ansöka om stöd och ersättningar hos FPA.

Du kan sköta också många andra ärenden i e-tjänsten för arbetsgivare

I e-tjänsten för arbetsgivare kan du också kontrollera uppgifter om betalningar, uppge kontouppgifter, ge samtycke till elektroniska beslut, se beslut som fattats, ge tilläggsuppgifter och meddela om du sänder en arbetstagare utomlands för att arbeta.

Senast ändrad 21.12.2023