E-tjänsten för arbetsgivare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

E-tjänsten för arbetsgivare

Om du inte är en ansvarsperson i organisationen behöver du Suomi.fi-fullmakter för att kunna uträtta ärenden i tjänsten. Du kan endast utföra sådana uppgifter i tjänsten som du har fullmakt för. De fullmakter som behövs får du av din egen organisation.

Ansvarspersoner i företag och föreningar kan utifrån sin ställning använda FPA:s e-tjänster utan fullmakt.

I e-tjänsten för arbetsgivare kan du till exempel

 • ansöka om dagpenningar och ersättningar till arbetsgivaren i samband med föräldraledigheter och skicka tilläggsuppgifter som gäller dem
 • kontrollera betalnings- och beslutsuppgifter
 • uppdatera arbetsgivarens kontouppgifter
 • anmäla att en arbetstagare arbetar utomlands.

Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

E-tjänsten för arbetsgivare

Logga in

Bilagor till ansökningar och meddelanden ska skickas till FPA per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 26, 00056 FPA eller per skyddad e-post.

Vid skötseln av dagpenningsärenden kan du också använda Skatteförvaltningens tjänster Ilmoitin.fi och inkomstregistret.

Om du har problem med att logga in i tjänsten, läs anvisningarna.

Anvisningar för e-tjänsten

En arbetsgivare som har ansökt om dagpennings- och familjeledighetsförmåner i e-tjänsten för arbetsgivare får beslutet både per post och i e-tjänsten. För att kunna se beslutsuppgifter måste man ha ärendefullmakten Granska uppgifter gällande förmånsbeslut i anslutning till anställningsförhållande.

En arbetsgivare som helt och hållet vill avstå från beslut i pappersform ska ge sitt samtycke till detta i e-tjänsten. Samtycket kan ges av en sådan representant för arbetsgivaren som har ärendefullmakten Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande.

Kontonumret kan meddelas av

 1. Logga in på tjänsten
 2. Välj punkten Jag meddelar arbetsgivarens kontonummer för utbetalning av förmåner
 3. Välj Jag meddelar en ändring av kontonumret och tryck på Fortsätt om du vill ange ett kontonummer för utbetalning av förmåner. Du kan meddela kontonummer även om du inte vill ansöka om en förmån just nu.
 4. Ange kontonumret hos en finländsk bank i IBAN-format.

  Om du meddelar en ändring av kontonummer kan du ange från vilket datum du vill att det nya 
  kontonumret används.

  Om du vill meddela ett kontonummer hos en utländsk
  bank, välj då Betalningsadress i utlandet.
   
 5. När du vill sända meddelandet ska du välja Godkänn och sänd.

 

 1. I e-tjänsten väljer du först det företag vars arbetstagare frågan gäller.
 2. Välj alternativet Jag skickar in ansökningar eller meddelanden, eller Kontrollerar arbetstagarspecifika uppgifter.
 3. Ange arbetstagarens personbeteckning.
 4. Välj Meddelande eller ansökan och därefter namnet på den förmån som FPA har begärt ytterligare uppgifter om.
 5. Välj i fråga om förmånen Tilläggsutredning gällande ett meddelande eller en ansökan som sänts tidigare. Du kan ge fritt formulerade svar på frågorna.
 6. Om det har begärts löneuppgifter av arbetsgivaren eller arbetsgivaren har tillfrågats huruvida frånvaron är avlönad eller oavlönad ska du välja Anmälan om lön. Fyll i de uppgifter som begärts, antingen som avlönad frånvaro eller välj alternativet att frånvaron är oavlönad.

Om blanketten är helt fel

Om blanketten är helt fel och exempelvis har skickats i fel arbetsgivares namn kan du omedelbart skicka en Tilläggsutredning gällande ett meddelande eller en ansökan som sänts tidigare.

Redogör i tilläggsutredningen för felet, exempelvis "Meddelandet som skickats idag kl. 13.45 är felaktigt. Jag ber att ni tar bort uppgifterna eftersom de givits för fel person".

Därefter kan du övergå till att på vanligt sätt göra ett nytt meddelande med de rätta uppgifterna.

Om felet gäller meddelat lönebelopp, utbetalningstid eller bankkonto

Skicka samma blankett på nytt och skriv en utredning om felet i fältet för Tilläggsuppgifter, t.ex. "Det här är en rättelse till meddelandet som skickats dd.mm.åååå, där lönen uppgetts felaktigt.".

Både det felaktiga och den rättade meddelandet syns i tidigare skickade meddelanden.

Senast ändrad 20.6.2024