Ny ansökan om rehabiliteringspenning för unga i MittFPA | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ny ansökan om rehabiliteringspenning för unga i MittFPA

Publicerad 19.3.2024

Rehabiliteringspenning för unga kan nu sökas med en ny ansökan i MittFPA. En vårdnadshavare kan ansöka om rehabiliteringspenning för unga för sitt minderåriga barn. Webbansökan är lätt att använda också på mobila enheter. 

Rehabiliteringspenning för unga kan nu sökas med en ny ansökan i MittFPA på finska eller svenska. Man ansöker om rehabiliteringspenning för unga på samma ansökan som rehabiliteringspenning. Ansökan vägleder kunden att ansöka om rätt förmån. Rehabiliteringspenningen för unga är avsedd för unga personer i åldern 16–19 år. Också vårdnadshavare kan ansöka om rehabiliteringspenning för unga för sitt minderåriga barn.

Den nya ansökan är tillgänglig och kan fyllas i också på en mobil enhet. Att ansökan är tillgänglig innebär att man vid planeringen av webbtjänsten har beaktat behoven hos ett flertal olika användargrupper, såsom personer med synnedsättning och äldre personer.

FPA:s kunder och ett användarråd bestående av kundservice- och handläggningsspecialister vid FPA har varit med om att ta fram den nya webbansökan. Kunderna har även testat ansökan med fokus på användarvänlighet. 

Smidigt att fylla i ansökan i e-tjänsten

Det främsta syftet med den nya ansökan är att förbättra kundupplevelsen och att göra det så smidigt som möjligt att fylla i ansökan. Webbansökan vägleder kunden att endast svara på nödvändiga frågor. 

Ansökan behöver inte heller slutföras på en och samma gång, eftersom den kan sparas som utkast i 30 dagar. Det går också bra att lämna ansökan muntligen via FPA:s kundservice. 

Läs mer

Rehabiliteringspenning för unga
 

Senast ändrad 20.3.2024