Rehabiliteringsunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringspenning för unga

Rehabiliteringspenning för unga betalas ut för studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering.

Du kan få rehabiliteringspenning för unga om

  • du är 16–19 år
  • din arbets- eller studieförmåga eller dina möjligheter att välja yrke eller arbete har försämrats på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning
  • du behöver särskilda stödåtgärder för att kunna studera eller delta i annan sysselsättningsfrämjande rehabilitering (t.ex. arbetsprövning eller arbetspraktik)
  • en individuell studie- och rehabiliteringsplan har upprättats för dig i din välfärdsområde för studie- eller rehabiliteringstiden.

Studie- och rehabiliteringsplan samt läkarutlåtande

För att få rehabiliteringspenning ska du ha en individuell studie- och rehabiliteringsplan som har gjorts upp i din välfärdsområde. En välfärdsområdets tjänsteman (till exempel socialarbetare, kurator eller sjuksköterska) upprättar den tillsammans med dig och dina vårdnadshavare. Dessutom kan olika experter delta i planens utarbetande beroende på din situation.

Planen ska innehålla uppgifter om möjligheterna och målen med yrkesinriktad rehabilitering. Den ska också innehålla en beskrivning av hur studierna ska ordnas och genomföras. Planen justeras och preciseras under rehabiliteringspenningperioden. FPA följer upp hur planen genomförs.

För ansökan behöver du också ett läkarutlåtande B där det framgår hur ditt hälsotillstånd påverkar arbetsförmågan och valet av yrke.

Belopp och utbetalning

Du får åtminstone rehabiliteringspenningens minimibelopp. Rehabiliteringspenningen betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag. Helgdagar som infaller på en vardag räknas inte som vardagar.

För tiden mellan rehabiliteringsbeslutet och rehabiliteringen och för tiden mellan rehabiliteringsperioder sänks rehabiliteringspenningen i allmänhet med 20 %.

Rehabiliteringspenning för unga betalas efter en självrisktid högst till slutet av den månad då du fyller 20 år. Om en rehabiliteringsperiod, t.ex. utbildning, pågår just då får du rehabiliteringspenning tills rehabiliteringsperioden eller utbildningen avslutas. Rehabiliteringspenning för unga är skattepliktig inkomst och beskattas på samma sätt som annan rehabiliteringspenning.

FPA meddelar uppgift om utbetald rehabiliteringspenning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Så här ansöker du om rehabiliteringspenning för unga

Du ansöker om rehabiliteringspenning för unga på samma sätt som annan rehabiliteringspenning. Om din rehabilitering består av studier utreder FPA samtidigt din rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

Läs mer

Senast ändrad 1.7.2024