FPA har publicerat nya Tules-distansrehabiliteringskurser för 2024 på sin webbplats – kontrollera kursuppgifterna | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA har publicerat nya Tules-distansrehabiliteringskurser för 2024 på sin webbplats – kontrollera kursuppgifterna

Publicerad 2.4.2024

FPA har år 2023 konkurrensutsatt Tules-distansrehabiliteringskurser. Kurserna kan ses på adressen www.fpa.fi/sokrehabkurs.

Följande kurser har publicerats:

  • Distansrehabiliteringskurser för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen (Tules)

Servicebeskrivningarna för kurserna publiceras på FPA:s webbplats: www.fpa.fi/samarbetspartner-rehabiliteringstjanster-for-serviceproducenter-servicebeskrivningar-for-rehabiliteringstjansterna

Serviceproducenterna ska kontrollera tidtabellerna och kontaktpersonerna för kurserna

Serviceproducenter som genomför de kurser som nu publicerats uppmanas att kontrollera kursuppgifterna. Om tidtabellerna eller kontaktpersonerna har ändrats, måste serviceproducenten korrigera uppgifterna senast 16.4.2024. Uppgifterna ska korrigeras direkt i kursuppgifterna i rehabiliteringskurssystemet på extranätet. Man loggar in i systemet via FPA:s webbplats.

Anvisningar för hur man gör ändringar finns under Extranet käsikirjat i rehabiliteringskurssystemet.

Eventuella frågor kan skickas per e-post till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Senast ändrad 2.4.2024