Rehabiliteringskurssystemet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurssystemet

I rehabiliteringskurssystemet kan serviceproducenterna titta på och ändra uppgifterna om sina egna kurser.

Koder och behörigheter som behövs för inloggning

Du behöver en Suomi.fi-fullmakt för att logga in och inloggningen i systemet sker med Suomi.fi-identifikation.

För rehabiliteringskurssystemet behöver du Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster. Du måste begära fullmakt av den organisation som du representerar och som kan bevilja dig fullmakten.

Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobilcertifikat eller med certifikatkort.

Rehabiliteringskurssystemet

Logga in på tjänsten

Läs mer

Information om Suomi.fi-identifikation (Suomi.fi)

Information om Suomi.fi-fullmakter (Suomi.fi)

Anvisningar om hur man använder rehabiliteringskurssystemet

Du kan titta på och ändra uppgifterna om dina egna kurser när kurserna har publicerats. Sådana uppgifter är exempelvis uppgifter om tidscheman och kontaktpersoner för kurserna.

När du ändrar uppgifterna om en kurs ska du beakta anvisningarna i den handbok som finns i rehabiliteringskurssystemet.

Om du behöver anvisningar på svenska ska skicka du en begäran per e-post till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

FPA meddelar genom ett aktualitetsmeddelande när uppgifter kan föras in i rehabiliteringskurssystemet. 

Närmare anvisningar hittar du i den handbok som finns i rehabiliteringskurssystemet.

 

Senast ändrad 11.1.2024