Ändringar i vårdarrangemangen för barn under sommaren ska anmälas till FPA om familjen får stöd för privat vård av barn | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ändringar i vårdarrangemangen för barn under sommaren ska anmälas till FPA om familjen får stöd för privat vård av barn

Publicerad 11.4.2024

Familjer som får stöd för privat vård av barn ska meddela FPA ifall vårdarrangemangen för familjens barn ändras under sommaren eller början av hösten. Ändringar i vårdarrangemangen kan inverka på stödet. Det går enkelt att anmäla ändringar via MittFPA.

Det lönar sig att anmäla ändringar i vårdarrangemangen så tidigt som möjligt, så att FPA inte betalar ut för mycket i stöd. Vanliga förändringar under sommaren och i början av hösten är

•    ändringar i vårdtiden
•    ändringar i vårdavgiftens belopp
•    byte av vårdplats eller vårdare
•    övergång till kommunal småbarnspedagogik
•    att barnet börjar i förskola.

Om vårdarrangemangen inte ändras på något sätt under sommaren eller början av hösten behöver ingen anmälan göras. Anmälan behövs inte heller om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik eller om familjen får stöd för hemvård av barn.

FPA betalar ut stöd för privat vård av barn utifrån ett vårdavtal högst till beloppet av den överenskomna vårdavgiften. Stödet betalas alltid direkt till producenten av småbarnspedagogik.

Också då vårdtiden ändras eller barnet tillfälligt inte är i vård, kan FPA fortsätta att betala ut stödet för privat vård av barn. Genom en gemensam överenskommelse mellan föräldrarna och producenten av småbarnspedagogik kan familjens andel av den totala vårdavgiften slopas för tiden med ändrade vårdarrangemang. Även om familjen inte betalar någon vårdavgift kan utbetalningen av stödet till producenten av småbarnspedagogik fortsätta som normalt.

Det går enkelt att anmäla ändringar via e-tjänsten

Ändringar kan anmälas via FPA:s e-tjänst MittFPA. Du loggar in i tjänsten med nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Alternativt kan ändringar meddelas per telefon på servicenumret för barnfamiljer 020 692 226.

Läs mer

Senast ändrad 11.4.2024