FPA har offentliggjort moderskapsförpackningen 2024 – främsta kriterierna för produkterna hög kvalitet och säkerhet | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA har offentliggjort moderskapsförpackningen 2024 – främsta kriterierna för produkterna hög kvalitet och säkerhet

Publicerad 16.4.2024

Moderskapsförpackningen 2024 innehåller 39 produkter. Också i år har hög kvalitet varit det viktigaste kriteriet vid anskaffningen av produkter. FPA börjar dela ut moderskapsförpackningen 2024 först när moderskapsförpackningen 2023 är slut.  

FPA har offentliggjort moderskapsförpackningen 2024. I år innehåller moderskapsförpackningen 39 produkter. 

Syftet med moderskapsunderstödet som beviljas av FPA är att främja förälderns och barnets välbefinnande. Man kan välja att få moderskapsunderstödet antingen i form av en moderskapsförpackning eller ett skattefritt penningbelopp på 170 euro. Ungefär två tredjedelar väljer moderskapsförpackningen.  

– Moderskapsförpackningen väljs oftast av förstföderskor. Penningbeloppet igen väljs av dem som redan har små barn och produkter från de här barnens moderskapsförpackningar eller som av bekanta har fått produkter från tidigare års moderskapsförpackningar, berättar Veera Petäjä, planerare vid FPA.

Man kan bekanta sig med produkterna i moderskapsförpackningen på FPA:s webbsida om moderskapsförpackningen och utgående från det välja om man vill ta moderskapsunderstödet i form av moderskapsförpackning eller i pengar. Petäjä påminner om att man kan ge kläderna i moderskapsförpackningen vidare till följande småbarnsfamilj när barnet växer ur dem. På FPA:s webbplats finns också råd om hur man kan förlänga användningstiden för produkterna i moderskapsförpackningen.

Hög kvalitet är utgångspunkten

Produkturvalet i moderskapsförpackningen är i stort sett det samma från år till år, men till exempel färgerna på textilerna och antalet produkter kan variera. Avsikten är att lägga till den boll som nämndes i regeringsprogrammet till moderskapsförpackningen tidigast år 2026.

Produkterna i moderskapsförpackningen konkurrensutsätts varje år. FPA testar produkterna för att försäkra sig om deras kvalitet och säkerhet.   

– Det är viktigt för oss att produkterna är säkra och tål användning. Dragkedjorna får inte skrapa barnet, och det får inte finnas långa lösa trådar eftersom de kan linda sig runt barnets tår eller fingrar. Sömmarna och tryckknapparna ska tåla användning, säger Johanna Aholainen, jurist vid FPA.
  
Dessutom ska produkterna i moderskapsförpackningen inspirera till gemensamma stunder. Aholainen berättar att förpackningen innehåller en bok som man önskar att ska främja kommunikationen mellan barn och förälder.  

Djurfamiljer på äventyr i bilderna på moderskapsförpackningens låda

Moderskapsförpackningens bildmotiv heter Satumetsä (sagoskogen). Motivet avbildar bekanta skogsdjur i sin egen hemmiljö i den finska naturen. Motivet har planerats av illustratören och grafiska designern Heli Hyppönen. Motivet valdes genom en publikomröstning.  

– Jag är glad att få se mitt motiv på årets moderskapsförpackning. Motivet fick sin inspiration av olika djurfamiljer på äventyr i den finska naturen under olika årstider. Jag hoppas att de många bilderna och deras varma stämning ger glädje till varje familj, säger Hyppönen.  

Motivet Satumetsä kommer också att finnas på nästa års moderskapsförpackning.

Senast ändrad 16.4.2024