Moderskapsförpackningen | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Moderskapsförpackningen

Moderskapsförpackningen innehåller babykläder och olika barnavårdsprodukter. Innehållet i förpackningen förnyas årligen bland annat utifrån den kundrespons som FPA får. Produkterna är ungefär samma från år till år, men till exempel färgerna och motiven varierar och även helt nya produkter kan tas med i sortimentet. 

Kom ihåg att ansöka om moderskapsförpackningen minst två månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Läs mer om moderskapsförpackningen för flerlingsfamiljer och adoptivbarn.

FPA kan inte sälja moderskapsförpackningen eftersom den inte är en kommersiell vara. Förpackningen är en social trygghetsförmån som grundar sig på lagen om moderskapsunderstöd. De produkter som ingår har konkurrensutsatts enligt EU-lagstiftningen.

Moderskapsförpackningen 2024

Moderskapsförpackningen för år 2024 börjar delas ut när den sista förpackningen från föregående år har delats ut. Tidpunkten för när den nya moderskapsförpackningen börjar delas ut beror på antalet ansökningar om moderskapsunderstöd.

Läs mer

Senast ändrad 15.2.2024

Vad tycker du om sidan?