Moderskapsförpackningen | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du har fått en felaktig produkt i din moderskapsförpackning ska du kontakta distributören för moderskapsförpackningarna:

Suomen Kirjastopalvelu Oy, asiakaspalvelu@kirjastopalvelu.fi eller tfn 09 584 0440.

Du får en ny felfri produkt i stället. Om du har andra frågor om moderskapsförpackningen kan du ringa servicenumret för barnfamiljer.

Aktuellt 

Hur kan man återvinna textilerna i moderskapsförpackningen?

De flesta textilerna kan återanvändas eller återvinnas som råvara.

Läs mer (mittiallt.fi)

Hur kan man förlänga livslängden på textilerna i moderskapsförpackningen?

Att ta hand om textilerna är ett sätt att delta i det samhälleliga helhetsansvaret.

Läs mer (mittiallt.fi)

Senast ändrad 11.6.2024