Regeringen föreslår ändringar i rehabiliteringspenningen för unga och rehabiliteringspenningen för yrkesinriktad rehabilitering | FPAGå till innehållet
Meddelande

Regeringen föreslår ändringar i rehabiliteringspenningen för unga och rehabiliteringspenningen för yrkesinriktad rehabilitering 

Publicerad 10.10.2023

Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning som betalas för tid med yrkesinriktad rehabilitering ändras. Regeringen föreslår att rehabiliteringspenningen ska bestämmas på samma grunder oberoende av typen av rehabilitering. Ändringen avses träda i kraft 1.1.2024.

Regeringen föreslår att minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning som betalas för tid med yrkesinriktad rehabilitering ska vara detsamma som vid annan rehabilitering. Regeringen föreslår också att rehabiliteringspenning som bestäms utifrån inkomsterna ska beräknas på samma sätt oberoende av vilken rehabilitering det är fråga om.

Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering är för närvarande större än minimibeloppet av rehabiliteringspenning för annan rehabilitering. Regeringen föreslår att rehabiliteringspenningarnas minimibelopp ska förenhetligas så att det från 1.1.2024 finns endast ett minimibelopp. Minimibeloppet betalas till personer som har små eller inga inkomster alls. 

Förslaget sänker minimibeloppet med cirka 5 euro per dag

Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering är för närvarande 36,91 euro per vardag. Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för annan rehabilitering är 31,99 euro per vardag. 

Den föreslagna lagändringen innebär att minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering 1.1.2024 sjunker till samma nivå som rehabiliteringspenning för annan rehabilitering, dvs. till 31,99 euro per vardag. I praktiken innebär den här ändringen en nedskärning på cirka 13 procent.

Regeringen föreslår också att den särskilda beräkningsformel som används för rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering ska slopas, så att de rehabiliteringspenningar som bestäms utifrån inkomsterna i fortsättningen är lika stora oberoende av typen av rehabilitering.

– Ändringen gör rehabiliteringspenningssystemet mera enhetligt då rehabiliteringspenningens storlek bestäms på samma sätt i fråga om all rehabilitering. De som deltar i rehabilitering är då i en likvärdig ställning oberoende av vilken rehabiliteringstjänst det är fråga om, säger förmånschef Milla Kaitola

År 2022 fick cirka 51 900 personer rehabiliteringspenning. Av dem fick cirka 15 100 personer rehabiliteringspenning för unga och cirka 21 500 personer rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering. FPA betalade sammanlagt ut 243 miljoner euro i rehabiliteringspenning och 125 miljoner euro i rehabiliteringspenning för unga. Regeringen har uppskattat att den ändring som föreslås minskar FPA:s förmånsutgifter med 27 miljoner euro.

Närmare information för kunderna:

Senast ändrad 10.10.2023