Socialskyddsavgifter under utlandsuppdrag | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Socialskyddsavgifter under utlandsuppdrag

När en arbetstagare fortsätter att omfattas av den finländska sociala tryggheten under sitt utlandsuppdrag, är arbetsgivaren och arbetstagaren skyldiga att betala samma socialskyddsavgifter som de som bor och arbetar i Finland.

Arbetsgivaren betalar till Finland:

  • arbetspensionsförsäkringsavgift
  • olycksfallsförsäkringsavgift
  • arbetslöshetsförsäkringsavgift
  • arbetsgivares socialskyddsavgift och
  • grupplivförsäkringsavgift för arbetstagare ifall arbetstagaren omfattas av obligatorisk olycksfallsförsäkring.

På arbetstagarens lön ska arbetsgivaren

  • innehålla arbetstagarens andel av arbetspensionsavgiften
  • innehålla arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringsavgiften
  • göra förskottsinnehållning för erläggandet av sjukförsäkringspremie (s.k. miniinnehållning) eller av en begränsat skattskyldig uppbära sjukförsäkringspremie på motsvarande sätt som källskatt.

Avgifterna ovan beräknas i allmänhet utifrån den försäkringslön som fastställts för utlandsuppdraget. Avgifterna ska betalas, även om lönen är skattefri i Finland.

Anmälan om försäkringslön till inkomstregistret

Arbetsgivaren ska anmäla beloppet av försäkringslönen till inkomstregistret. Därifrån får FPA de löneuppgifter som behövs för avgörande av förmånsärenden för arbetstagaren. Det blir enklare att sköta ärenden med FPA om arbetsgivaren utöver löneuppgifterna också anmäler uppgifter om arbetstagarens anställningsförhållande, frånvaro och inkomstslag till inkomstregistret.

Läs mer