Arbetstagare på väg från Finland till utlandet | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Arbetstagare på väg från Finland till utlandet

När en arbetstagare sänds ut från Finland till utlandet för att arbeta är arbetsgivarens skyldigheter beroende av vilken status arbetstagaren har, vilket land det är fråga om och hur länge arbetet ska pågå.

I allmänhet förlorar den som flyttar utomlands sin rätt till förmåner från FPA, om utlandsvistelsen är avsedd att vara längre än 6 månader.  Utsända arbetstagare och offentligt anställda samt biståndsarbetare kan emellertid bibehålla sin rätt till FPA-förmåner en längre tid.

Den som åker utomlands för att arbeta hos en lokal arbetsgivare i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz förlorar i allmänhet sin rätt till FPA-förmåner då arbetet i det andra landet börjar, oavsett hur länge arbetet pågår.

Anmälan om att arbete som utsänd arbetstagare börjar och slutar

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska alltid göra en anmälan då arbetstagarens arbete som utsänd arbetstagare börjar och slutar. Arbetsgivarna ansöker inte längre om rätt till FPA-förmåner för sina arbetstagare.

I fråga om EU- och EES-länder, Storbritannien och Schweiz samt länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med ska ansökan om att omfattas av den sociala tryggheten i Finland även i fortsättningen riktas till Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen förutsätter att man ansöker om intyg A1 också för kortare arbetsresor. När intyget upphör att gälla ska arbetstagaren meddela FPA om hen fortfarande vistas i Finland eller om hen har återvänt till Finland. För en ny arbetsresa måste man ansöka om ett nytt intyg hos Pensionsskyddscentralen. 

Anmälan ska göras till FPA då en arbetstagare sänds ut till ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med (t.ex. Ryssland). En arbetstagare som är utsänd till ett land utanför EU kan sedan 1.4.2019 ha rätt till förmåner från FPA i högst 5 år.

Om anmälan om att arbete i utlandet inleds görs i god till före flyttningen kan också utbetalningen av eventuella FPA-förmåner fortsätta utan avbrott. Också familjemedlemmar som flyttar med arbetstagaren ska anmäla flyttningen till FPA. En anmälan behövs också när arbetet utomlands upphör, när den utsända arbetstagaren återvänder till Finland eller om landet där arbetet utförs ändras.

Arbetsgivaren får ett meddelande från FPA när ärendet har avgjorts. Arbetstagaren kan kontrollera sin rätt till FBA-förmåner i MittFPA.

Arbetsgivaren eller dennes representant kan företräda en arbetstagare i myndighetsärenden endast med specificerad fullmakt.

FPA betjänar

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla som flyttar till eller från Finland samt kunder i andra internationella situationer.

Om du behöver snabb rådgivning om exempelvis FPA-ersättning för läkemedelsinköp kan du kontakta FPA:s center för internationella ärenden. Om du inte får ersättning med FPA-kortet direkt på apoteket kan du söka ersättning hos FPA i efterhand.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021