Utsända arbetstagare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Utsända arbetstagare

På de här sidorna avses med utsända arbetstagare sådana arbetstagare

  • som en finländsk arbetsgivare sänder utomlands för att arbeta och
  • som vid utresan omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Skyldigheterna för den utsändande arbetsgivaren är beroende av destinationslandet, och länderna kan utifrån dessa skyldigheter delas in i tre grupper:

Arbetstagaren och familjemedlemmar som eventuellt följer med anmäler i allmänhet själva flyttningen utomlands till FPA. Arbetsgivaren eller dennes representant kan företräda arbetstagaren endast med specificerad fullmakt.

För tjänstemän finska statens tjänst gäller andra regler.

Senast ändrad 22.4.2021