Utsända arbetstagare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Utsända arbetstagare

På de här sidorna avses med utsända arbetstagare sådana arbetstagare

  • som en finländsk arbetsgivare sänder utomlands för att arbeta och
  • som vid utresan omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Skyldigheterna för den utsändande arbetsgivaren är beroende av destinationslandet, och länderna kan utifrån dessa skyldigheter delas in i tre grupper:

Arbetstagaren och familjemedlemmar som eventuellt följer med anmäler i allmänhet själva flyttningen utomlands till FPA. Arbetsgivaren eller dennes representant kan företräda arbetstagaren endast med specificerad fullmakt.

För tjänstemän finska statens tjänst gäller andra regler.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?