Utsända företagare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Utsända företagare

Om en företagare beger sig till ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller till Schweiz som utsänd företagare ska han eller hon ansöka om intyg hos Pensionsskyddscentralen.

Länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med och övriga länder

Om en företagare åker som utsänd företagare till ett land utanför EU har hen rätt till den finländska sociala tryggheten och till FPA-förmåner i högst 1 år. Rätten bibehålls alltså lika länge som företagaren kan vara FöPL-försäkrad på grund av arbete i utlandet.

Företagare som beger sig till länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med omfattas i allmänhet av samma bestämmelser.

Företagaren ska underrätta FPA om flyttningen och om utlandsarbetet så att hen kan få FPA-förmåner medan arbetet som företagare utomlands pågår.

Företagaren ska själv göra en anmälan i e-tjänsten för privatpersoner eller med pappersblanketten Flyttning utomlands eller arbete utomlands Y38r (pdf).

Rätten till sjukvård bestäms på samma sätt som för utsända arbetstagare.

Läs mer

Senast ändrad 17.10.2023

Vad tycker du om sidan?