Vanliga frågor om e-tjänster | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om dagpenningsärenden i e-tjänsten för arbetsgivare

Skicka via e-tjänsten anmälan "Tilläggsutredning gällande ett meddelande eller en ansökan som sänts tidigare" eller lämna in blankett Y 17r (pdf) utan löneuppgifter och uppge datum när du skickar de löneuppgifter som saknas. Du kan också ringa vårt servicenummer för Sjuk eller Barnfamiljer och per telefon meddela när du skickar uppgifterna.

Du kan uppge lönen för sjuktiden och rehabiliteringstiden genast när den första löneperioden under frånvarotiden har betalats. Anteckna i anmälan uppgiften 'Löneutbetalningen fortsätter från och med dd.mm.åååå'. Dagpenning utbetalas inte från och med det datum som uppgetts förrän FPA har fått en ny löneanmälan.

Om blanketten är helt fel och exempelvis har skickats i fel arbetsgivares namn kan du omedelbart skicka en Tilläggsutredning (Tilläggsutredning gällande ett meddelande eller en ansökan som sänts tidigare).

Redogör i tilläggsutredningen för felet, exempelvis "Meddelandet som skickats idag kl. 13.45 är felaktigt. Jag ber att ni tar bort uppgifterna eftersom de givits för fel person".

Därefter kan du övergå till att på vanligt sätt göra ett nytt meddelande med de rätta uppgifterna.

Om felet gäller meddelat lönebelopp, utbetalningstid eller bankkonto

Skicka samma blankett på nytt och skriv en utredning om felet i fältet för Tilläggsuppgifter, t.ex. "Det här är en rättelse till meddelandet som skickats dd.mm.åååå, där lönen uppgetts felaktigt.".

Både det felaktiga och den rättade meddelandet syns i tidigare skickade meddelanden.

Besluten kan ses i e-tjänsten för pågående år och för de senaste 2 kalenderåren.

Arbetstagarens dagpenning betalas in på det konto som han eller hon själv meddelat. Om dagpenning inte tidigare har betalats ut till arbetstagaren, begär FPA av honom eller henne betalningsadressen antingen per telefon eller per brev.

Arbetstagaren kan meddela sitt kontonummer via e-tjänsten på adressen fpa.fi/etjanst eller skriftligen på blankett Anmälan-Kontonummer-Arbetsgivare Y 121r.Kontonumret kan också meddelas per telefon, om FPA redan tidigare har betalat in en förmån eller ersättning på samma konto.

Om arbetsgivaren lämnar in en egen ansökan, löper handläggningen av ansökan snabbare och det går ingen tid till att begära tilläggsutredningar.

Uppgifter om beslut visas för pågående år och två föregående år.

Du kan söka fram beslut från de två senaste åren arbetstagarvis enligt följande:

  1. Välj på inloggningssidan den arbetsgivare vars beslut du vill se och välj OK.Välj alternativet ”Lähetän hakemuksia tai ilmoituksia tai tarkistan työntekijäkohtaisia tietoja" (dvs. Jag skickar ansökningar eller beslut eller kontrollerar arbetstagarvisa uppgifter).
  2. Skriv in personbeteckningen (henkilötunnus) för den arbetstagare vars beslut du vi ha och tryck OK.
  3. Välj i menyn till vänster "Beslut till arbetsgivaren" och den förmån som beslutet gäller.
  4. Välj under "Beslut till arbetsgivaren" på Förmånssidan det datumet för beslutet.
  5. Beslutet öppnas på sidan och du kan vid behov skriva ut det genom att välja "Skriv ut sidan" nere på sidan.

Följ med aktuellt i nyhetsbrevet Työnantajainfo, där det ingår ett avsnitt på svenska. Du kan beställa nyhetsbrevet till din e-post här.

Du kan använda e-tjänsten för arbetsgivare om du utifrån registeruppgifterna har rätt att representera företaget eller sammanslutningen (enligt FO-nummer) eller om du via tjänsten Suomi.fi-fullmakter har fått en fullmakt som berättigar till användningen av e-tjänsten.

När man planerar ett företagsköp, en företagsfusion, eller en delning eller nedläggning av ett företag ska man bedöma om det behövs nya fullmakter för att FPA-ärenden ska kunna skötas även efter att förändringen genomförts. Dessutom lönar det sig att kontrollera om det finns fullmakter som man borde ta bort, så att inga onödiga fullmakter förblir i kraft.

Huruvida uppgifterna i e-tjänsten för arbetsgivare omfattar uppgifter om sådana personer vars anställningsförhållande har upphört påverkar inte användningen av e-tjänsten.

När man ger nya fullmakter är det viktigt att notera att personen som får fullmakten med den i e-tjänsten kan granska även tidigare uppgifter för FO-numret, t.ex. beslut och betalningar för innevarande år och de två föregående åren. Det går alltså inte att begränsa fullmakten så att tidigare uppgifter inte visas.

Exempelvis i samband med ett företagsköp kan det uppstå en situation där den nya ägaren i e-tjänsten ser förmånsuppgifter om en person vars anställningsförhållande har upphört redan under den föregående ägarens tid.

När ett företag lägger ner sin verksamhet ska alla onödiga fullmakter tas bort. När företaget har avförts ur registren och fullmakterna tagits bort kan ingen i företagets namn längre använda e-tjänsten för arbetsgivare för att granska uppgifter eller ansöka om förmåner. Om man inte separat tar bort fullmakterna kan den som fått fullmakter använda e-tjänsten för arbetsgivare så länge som fullmakterna är i kraft.

Exempel

Samtliga aktier i ett företag säljs till en ny ägare.

Samtliga aktier i företaget Sähkö A Ab som ägs av Aarne Virtanen säljs till Berit Nieminen. Efter detta grundar Virtanen ett nytt företag. Berit Nieminen är verkställande direktör för Sähkö A Ab och byter företagets namn till Sähkö B Ab. FO-numret förändras inte.

Verkställande direktör Berit Nieminen kan logga in i e-tjänsten för arbetsgivare och se förmånsbeslut som FPA meddelat den föregående ägaren under innevarande år och de två föregående åren. Hon kan också ge Suomi.fi-fullmakter för granskning av beslutsuppgifter till utvalda personer eller till en bokföringsbyrå. Även dessa personer kan se beslut som meddelats under den föregående ägarens tid.
 

Exempel

Företagets affärsverksamhet säljs till en ny ägare.

Leipomo A Ab som ägs av Aino Suominen säljer sin affärsverksamhet och bagerifastighet till Leipomo B som ägs av Ben Nurmi. Bageriet fortsätter sin verksamhet på samma ställe.

Ben Nurmi är verkställande direktör för Leipomo B och kan använda e-tjänsten för arbetsgivare. I e-tjänsten ser han endast sådana ansökningar som skickats i Leipomo B:s namn. Verkställande direktör Nurmi ser till exempel inte beslut som FPA meddelat den tidigare arbetsgivaren om en nuvarande anställd.

Senast ändrad 10.11.2023

Vad tycker du om sidan?