Asiointivaltuuksien antaminen Kela-asiointiin

Jotta henkilö voi hoitaa yrityksen tai yhteisön asioita työnantajien asiointipalveluissa, hänellä pitää olla oman organisaationsa antamat tarvittavat valtuudet. Valtuudet annetaan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Asiointivaltuutta tarvitseva voi myös pyytää valtuutta Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Silloin valtuus annetaan hyväksymällä pyyntö.

Alla on ohjeet, miten yritysten ja yhteisöjen edustajien pitää toimia, jos he haluavat antaa valtuuksia työntekijöille.

Katso työnantajien Kela-asioinnissa tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

Tutustu ohjeisiin:

Valtuutuksien antaminen eri tilanteissa