Ulkomaalaisen yrityksen tai toimihenkilön Kela-asioita hoitamassa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ulkomaalaisen yrityksen tai toimihenkilön Kela-asioita hoitamassa

Tällä sivulla on ohjeita ulkomaisille toimihenkilöille ja yrityksille Kelan asiointipalveluiden käyttöön.

Ulkomaalainen toimihenkilö

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, rekisteröi ulkomaalaisen tunniste (UID) Finnish Authenticator -tunnistuspalvelussa (suomi.fi). Tämän jälkeen voit kirjautua Kelan asiointipalveluihin Finnish Authenticator -sovelluksen avulla.

Lisäksi sinulla pitää olla tarvittavat Suomi.fi-valtuudet, jotka on antanut oma organisaatiosi.

Ulkomaalainen yritys

Yrityksen pitää valtuushakemuksella rekisteröidä valtuusoikeus nimetylle henkilölle, jos

  • yrityksellä ei ole Y-tunnusta
  • yrityksellä ei ole kaupparekisteriin merkittyä nimenkirjoitusoikeudellista henkilöä, jolla on suomalainen henkilötunnus.

Tämän jälkeen valtuutusoikeuden saanut henkilö pystyy antamaan asiointivaltuuksia työntekijöilleen tai toisille yrityksille. Valtuushakemuksessa määritellään, mitä valtuuksia valtuutusoikeus koskee.

Jos ulkomaalainen yritys hoitaa Kela-asioita toisen yrityksen tai yhteisön antaman asiointivaltuuden perusteella, sen täytyy ensin rekisteröidä edustajan valtuutusoikeus Kela-asioihin jollekin työntekijälleen. Edustajan valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa edustamisvaltuuden toisille työntekijöille. Myös edustajan valtuutusoikeus rekisteröidään valtuushakemuksen perusteella.

Lue lisää:

Asiointivaltuudet ulkomaalaisille toimihenkilölle tai yrityksille

Asiointipalvelujen eri toimintoihin tarvitaan omat asiointivaltuutensa. Alla ovat ne palvelut ja valtuudet, joita ulkomaalaiset toimihenkilöt ja yritykset voivat käyttää Kelan asiointipalveluissa.

Tilitoimistot ja muut useiden eri organisaatioiden puolesta toimivat tahot voivat rajata edustamisvaltuuksia rajaustarkenteilla. Rajaustarkenteilla voi valita, kuka työntekijä hoitaa kunkin asiakasorganisaation Kela-asioita. Rajaustarkenne on kuvattu jokaisen asiointipalvelun kohdalla.

Katso, mitä valtuuksia tarvitset missäkin tilanteessa.

Sivu päivitetty 23.6.2022

Mitä mieltä olet sivusta?