Ongelmatilanteet kumppaneiden asiointipalveluissa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ongelmatilanteet asiointipalveluihin kirjautumisessa

Kun kirjaudut yhteistyökumppanien asiointipalveluihin, voit kohdata erilaisia virhetilanteita:

  • Et pääse lainkaan asiointipalveluun.
  • Pääset asiointipalveluun, mutta et saa valittavaksi sitä yhteisöä tai yritystä, jonka asiaa olet hoitamassa.
  • Valitset oikean yrityksen tai yhteisön, mutta et pääse tekemään niitä toimintoja, joita olet hoitamassa.

Toimi ongelmatilanteessa näin

Toimi näin, jos asiointi Kelan yhteistyökumppanien asiointipalveluissa ei onnistu.

Tarkista voimassa olevat asiointivaltuutesi

Kirjaudu Valtuudet-palveluun (suomi.fi). Valitse Henkilökohtaiset valtuudet ja tarkista Saadut valtuudet -kohdasta

  • mitä Suomi.fi-valtuuksia sinulle on annettu
  • mikä on niiden valtuustyyppi. 

Valtuustyypin pitää olla asiointivaltuus, jos hoidat oman organisaatiosi asioita. Jos työskentelet esimerkiksi tilitoimistossa ja hoidat toisen organisaation asioita, valtuustyypin pitää olla edustamisvaltuus. 

Jos valtuus puuttuu tai on vääräntyyppinen, selvitä asiaa omassa organisaatiossasi

  • Jos valtuuden antajana ei ole sitä organisaatiota, jonka asiaa olet hoitamassa, tai jos organisaation antamista valtuuksista puuttuu tarvitsemasi valtuus, selvitä esihenkilön kanssa, mitä valtuuksia puuttuu. 
  • Jos työskentelet siinä yrityksessä tai yhteisössä, jonka asioita hoidat, voit pyytää Suomi.fin Valtuudet-palvelussa itsellesi tarvittavan valtuuden. Kerro pyynnöstä valtuuksia hallinnoivalle henkilölle. Hän näkee pyynnöt ja pystyy hyväksymään ne, kun hän on kirjautunut Valtuudet-palveluun. Palvelu ei lähetä tietoa pyynnöstä automaattisesti.
  • Jos hoidat omassa organisaatiossasi Kela-asioita toisen organisaation antaman asiointivaltuuden perusteella, selvitä, oletko saanut edustamisvaltuuden omassa organisaatiossasi. Väärä valtuustyyppi voi estää asioinnin kokonaan. Katso esimerkki: Julkinen organisaatio valtuuttaa toisen julkisen organisaation.

Tutustu ohjeisiin Suomi.fi-sivuilla

Suomi.fistä löydät yleiset ohjeet valtuuksien antamiseen ja pyytämiseen sekä tietoa asioinnista Suomi.fi-valtuuksien avulla.

Kelan IT-asiakastuen yhteystiedot

Ota yhteyttä Kelan IT-asiakastukeen, jos valtuudet ja valtuustyyppi näyttävät olevan oikein, mutta et pääse Kelan palveluihin.

Katso teknisen tuen yhteystiedot

Yleiset kysymykset Suomi.fi-valtuuksista Kela-asioinnissa

Lähetä sähköpostia osoitteeseen suomi.fi.kelassa@kela.fi, jos sinulla on yleisiä kysymyksiä Suomi.fi-valtuuksista Kela-asioinnissa. 

Voit myös lähettää kysymyksen chatissa tai soittaa viranomaislinjalle. Katso yhteystiedot yhteistyökumppaneille.

Sivu päivitetty 12.4.2022

Mitä mieltä olet sivusta?