Boađe fitnat

Kela doaimmahagain oaččut persovnnalaš rávvema ja bagadeami áššiin, mat gusket Kela ovdduid. Sáhtát maid guođđit ohcamuša dahje doaimmahit áššiid guossedihtoriin.

Juos dárbbašat dulkoma, váldde oktavuođa Kelai. Bálvalanáššedovdi várre dutnje dárbbu mielde dulkka áššiid doaimmaheami várás.

Kela bálvalanbáikkit

Gávnnat doaimmahagaid, áššiiddoaimmahanbáikkiid ja Virtu-báikkiid oktavuohtadieđuid ja rabasáiggiid bálvalanbáikki ozuin (suomagillii).

Oza bálvalanbáikkiid

Go doaimmahat áššiid Kela doaimmahagas, de váldde mielde iežat persovdnaduođaštusa, degomat vuodjinkoartta dahje pássa. Juos doaimmahat ášši nuppi olbmo beales, de dalle dárbbašat iežat persovdnaduođaštusa lassin spesifiserejuvvon vuoigadahttinduođaštusa dan olbmos, gean ášši leat doaimmaheamen.

Loga lasi Kela-áššiid doaimmaheamis nuppi beales.

Áššiiddoaimmahanbáikkit ja Virtu-bálvalanbáikkit

Áššiiddoaimmahanbáiki lea bálvalanbáiki, man bajásdoallá Kela ovttas eará almmolaš organisašuvnnaiguin. Doppe don oaččut ohcanskoviid ja brošyraid (dieđihančállosiid), sáhtát guođđit ohcamuša ja oažžut dábálaš rávvema sihke ovdduid ja Kela fierbmebálvalusaid geavaheami birra.

Virtu-bálvalanbáikkit (Virtu.fi, suomagillii) leat oaivvilduvvon olbmuide, geat ásset Lappi leana guovllus. Virtu-bálvalanbáikkis don sáhtát geavahit fierbmebálvalusaid ja dán lassin printet, kopieret ja skánnet áššebáhpáriid nuvttá. Virtu-bálvalanbáikkis oaččut maid álkit oktavuođa Kela gáiddusbálvalussii.

Loga lasi