Vastaus selvityspyyntöön

Jos saat selvityspyynnön opintojen edistymisestä, vastaa siihen OmaKelassa kohdassa Ilmoita muutoksista.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat lomakkeen Vastaus opintojen edistymisen seurannan selvityspyyntöön OT 28L (pdf). Postita lomake ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Selvitä opintoihin vaikuttanut syy

Selvitä vastauksessasi mahdolliset Kelan tiedoista puuttuvat suorittamasi opinnot. Jos sinulla ei ole riittävästi opintosuorituksia, kerro miten elämäntilanteesi on vaikuttanut opintoihisi. Kerro esimerkiksi, miten sairaus tai vaikea elämäntilanne on vaikuttanut opintojen suorittamiseen. Kerro myös, vaikuttaako tilanne opintoihisi edelleen. Jos sinulla ei ole riittävästi opintosuorituksia koronaepidemiasta johtuvasta syystä, kerro miten epidemia on vaikuttanut opintojesi suorittamiseen.

Jos mahdollista, liitä vastaukseesi viranomaistodistus opintojesi edistymiseen vaikuttaneesta syystä, esimerkiksi lääkärintodistus tai ote Omakanta-palvelusta (esimerkiksi valokuva tai kuvakaappaus). Jos olet jo aikaisemmin toimittanut lääkärintodistuksen Kelaan, sinun ei tarvitse toimittaa uutta todistusta.

Jos olet vaihtanut opintoalaa, kerro, miksi keskeytit aikaisemmat opintosi ja miten alan vaihtaminen on vaikuttanut opintoihisi. Opintoalan vaihtamisesta ei tarvitse toimittaa todistusta.

Edistymisen seurannassa huomioitavat opintosuoritukset

Opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan suorittamasi opintopisteet korkeakoulututkinto-opintojen alusta lukien, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2011 alkaen. Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ennen seurantaa edeltävää lukuvuotta, opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan korkeakoulututkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Esimerkki

Opiskelija suorittaa alemman korkeakoulututkinnon marraskuussa 2018 ja jatkaa sen jälkeen opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon. Kun lukuvuoden 2018–2019 seuranta tehdään lokakuussa 2019, opiskelija on edistynyt opinnoissa riittävästi, koska hän on suorittanut korkeakoulututkinnon seurantaa edeltävän lukuvuoden aikana.

Kun lukuvuoden 2019–2020 seuranta tehdään lokakuussa 2020, opiskelijan opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan alemman korkeakoulututkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta eli ajalta 1.12.2018 – 31.7.2020.

Opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki suomalaisten korkeakoulujen opintorekistereihin kirjatut suoritukset. Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot, joita ei ole rekisteröity suomalaisessa korkeakoulussa, voidaan ottaa huomioon, jos toimitat niistä Kelaan todistuksen. Myös avoimessa korkeakoulussa suoritetut opintosuoritukset huomioidaan, jos olet suorittanut ne sen jälkeen, kun aloitit tutkinto-opinnot korkeakoulussa. Ennen tutkinto-opintojen aloittamista suoritettuja opintoja (esimerkiksi polkuopintoja) ei huomioida opintojen edistymisen seurannassa.

Tarkista, onko kaikki opintosuorituksesi kirjattu opintosuoritusrekisteriin niissä suomalaisissa korkeakouluissa, joissa olet opiskellut.

  • Jos rekisteristä puuttuu suorittamiasi opintoja, pyydä korkeakoulua merkitsemään puuttuva suoritus rekisteriin sille lukuvuodelle, jona teit suorituksen. Vastaa selvityspyyntöön ja kerro vastauksessasi rekisteristä puuttuneet opinnot. Kerro opintosuoritusten laajuus ja suoritusajankohta myös silloin, jos jokin opintosuorituksesi on rekisteröity eri lukuvuodelle kuin milloin teit suorituksen. Selvityksesi perusteella Kela tarkastaa nämä suoritukset VIRTA-tietovarannosta.
  • Jos sinulla on kesken opintokokonaisuus (esimerkiksi opinnäytetyö), joka ei näy opinto-suoritusrekisterissä, liitä mukaan opettajan arvio tai osasuoritustodistus siitä, kuinka monta opintopistettä kesken olevasta opintokokonaisuudesta olet suorittanut 31.7. mennessä. Tarvittaessa täytä ja tulosta Kelan lomake Selvitys kesken olevasta opintokokonaisuudesta OT 17 (pdf).
  • Jos sinulla on ulkomaisessa korkeakoulussa tehtyjä suorituksia, jotka haluat huomioitavaksi opintojesi edistymisen seurannassa, liitä mukaan todistus niistä.
  • Jos sinulla on Maanpuolustuskorkeakoulussa tai Högskolan på Ålandissa tehtyjä suorituksia, jotka haluat huomioitavaksi opintojesi edistymisen seurannassa, liitä mukaan todistus näistä opinnoista.
  • Jos sinulla on ennen 1.8.2011 suomalaisessa korkeakoulussa tehtyjä suorituksia, jotka haluat huomioitavaksi opintojesi edistymisen seurannassa, kerro tämä selvityksessäsi. Todistusta näistä suorituksista ei tarvitse toimittaa. Kela tarkastaa ne VIRTA-tietovarannosta.

Jos vetoat ulkomailla, Maanpuolustuskorkeakoulussa tai Högskolan på Ålandissa tai ennen 1.8.2011 suorittamiisi opintoihin, myös näihin opintoihin nostamasi opintotukikuukaudet huomioidaan.

Huomaa, että opintojen edistymisen seurannassa tarkastellaan seurantalukuvuoden loppuun eli 31.7. mennessä tekemiäsi suorituksia. Jos kesä-heinäkuussa suorittamiasi opintoja on rekisteröity syyslukukaudelle, ne voidaan huomioida, kun selvität niiden suoritusajankohdan. Syyslukukaudella eli 1.8. alkaen suoritettuja opintoja ei huomioida.

Tuen palauttaminen

Kela ottaa opintojen edistymisen seurannassa huomioon kaikki palautukset, jotka olet tehnyt seurannan toteutukseen mennessä. Jos palautat tukea sen jälkeen, kun olet jo saanut selvityspyynnön, sinun pitää vastata selvityspyyntöön ja kertoa selvityksessäsi, että olet palauttanut tukea.

Kun olet saanut selvityspyynnön, et voi enää palauttaa edellisen vuoden syyslukukauden opintotukea, koska opintotukea voi palauttaa vapaaehtoisesti tukivuotta seuraavan huhtikuun loppuun saakka.

Jos et suorita lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus), sinun on peruttava tai palautettava koko lukuvuoden tuki. Vähimmäissuoritusvaatimus ei kuitenkaan koske kevätlukukaudella (1.1.–31.7.) alkavan koulutuksen ensimmäistä lukuvuotta eikä myöskään sitä lukuvuotta, jonka aikana olet suorittanut korkeakoulututkinnon.