Erityistilanteet | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Erityistilanne 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla

Tietyissä tilanteissa erityishoitoraha voi määräytyä tarkastelujakson viimeisten 3 kalenterikuukauden tulojen perusteella.  Tällöin edellytetään, että 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla tilanteesi on ollut jokin seuraavista:

  • Olet valmistunut ammattiin ja suorittanut tutkinnon.
  • Olet ollut suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.
  • Olet ollut pois työelämästä vanhempainpäivärahakauden jälkeen hoitamassa kotona alle 3-vuotiasta lastasi (työsuhteessa olevalla hoitovapaa tai osittainen hoitovapaa).
  • Olet ollut pois työelämästä vanhempainpäivärahakauden jälkeen hoitamassa adoptiolastasi (työsuhteessa olevalla hoitovapaa tai osittainen hoitovapaa).
  • Olet ollut poissa työstä alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsesi sairaanhoitoon osallistumisen vuoksi (kotihoito tai sairaalahoito)
  • Olet muuttanut ulkomailta Suomeen, etkä ole ulkomailla asuessasi ollut Suomessa sairausvakuutettu.

Lisäksi edellytetään, että 3 kuukauden tulosi kerrottuna 4:llä ovat vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kuukauden tarkastelujakson perusteella määräytyvä vuositulo.

Esimerkki

Elinan oikeus erityishoitorahaan alkaa 14.2.2020. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2019.  Elina on ollut alkuvuoden hoitovapaalla ja mennyt töihin 1.8.2019 lapsen täytettyä 3 vuotta.

Elinalle on maksettu palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ajalla 1.8.–31.12.2019. Tällöin vuositulo 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson ajalta on 12 500 e.

Tarkastelujakson viimeisen 3 kalenterikuukauden perusteella laskettu vuositulo on 2 500 e x 3 kk x 4 = 30 000 e. Elina hakee kuntoutusrahaa 3 kuukauden tulojen perusteella.

Erityishoitorahan määrä voi perustua poikkeuksellisesti 3 kalenterikuukauden tuloon, koska sen perusteella laskettu vuositulo on yli 20 % suurempi kuin 12 kalenterikuukaudelta laskettu vuositulo ja Elina on ollut poissa työstä hoitamassa alle 3-vuotiasta lastaan.

Lue lisää