Henkilötietojen säilytysajat | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Henkilötietojen säilytysaika

Etuustietojen säilytysajat perustuvat etuuslakeihin. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista Kelan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Etuusasioiden ratkaisemisen ohella henkilötietojen säilytysajoissa on huomioitu mahdollisen muutoksenhakun ja takaisinperinnän vaatima käsittelyaika.

EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
Kelasta maksettava lääkekorvaus (pl. kattokorvaus): tilitystositeAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Sairausvakuutuslaki 15 luku 14 §
Sairaanhoito- ja matkakorvaukset: tilitystositeAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Sairausvakuutuslaki 15 luku 9 § 1 mom, 14 §,  18-19 §
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
ApteekkitilitysAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Sairausvakuutuslaki 15 luku 14 §
LääkekorvausoikeusHenkilön syntymäEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Sairausvakuutuslaki 15 luku 14 §
Lääkkeiden kattokorvauksetAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Sairausvakuutuslaki 15 luku 14 §
Lääkekorvaukset - korvaus toimistosta (KT-merkintä)Henkilön syntymäEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
​​​​​​​Sairausvakuutuslaki 15 luku 14 §
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
Lääkekorvaukset -
tilitysyhteenveto (maksuun hyväksytty
apteekin tilitys korjauserittelyineen)
EU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Sairausvakuutuslaki 15 luku 14 §
Kelasta maksettava lääkekorvaus (pl. kattokorvaus): ratkaisutiedotAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §; Sairausvakuutuslaki 15 luku 14 §
Sairaanhoito- ja matkakorvaukset: tilitystositeAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Sairausvakuutuslaki 15 luku 9 § 1 mom, 14 §,  18-19 §
Taksimatkojen TAKSO-suorakorvaus ja -asiakkuustiedotEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
​​​​​​​päätöksen oikaisua koskevat pykälät; Ulosottokaari 2 luku 24 §
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
KuntoutusAsian, työn tai
asiakirjan valmistuminen
EU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Kirjanpitolaki 2 luku 10§ 2 mom.
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
Opiskeluterveydenhuolto - korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksuAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Laki korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollosta (695/2019) 27 § ja 37 §;
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 20 §
OpiskeluterveydenhuoltoAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Hallintolaki 53 b §; Yliopistolaki 7 § ja Ammattikorkeakoululaki 11 § sekä
niiden nojalla annetut asetukset
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
Eläkkeensaajan asumistukiAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Maahanmuuttajan erityistukiAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
ErityishoitorahaAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Opintotuki - korkoavustusAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
KoulumatkatukiAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Koulumatkatukilaki 14 §
Koulumatkatuen laskutAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Koulumatkatukilaki 14 §;
Kirjanpitolaki 2 luku 10§ 2 mom.
Kuntoutus
(kuntoutuspsykoterapia,
ammatillinen kuntoutus,
nuoren ammatillinen kuntoutus,
vaativa lääkinnällinen kuntoutus, harkinnanvarainen kuntoutus)
Asian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Kv-sairaanhoitoAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Opintotuki - opintolainahyvitysAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Opintotukilaki 15 c §, 15 d §, 15 e §
Perhe-etuudet - elatustuki,
adoptiotuki,
äitiysavustus,
lapsilisä,
lastenhoidon tuki,
perhevapaakorvaus,
vuosilomakustannuskorvaus,
erityisäitiysraha,
erityisraskausraha
Asian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Toimeentuloturva - perustuloAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Osasairauspäiväraha, luovutuspäiväraha,
YEL-sairauspäiväraha
Asian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Sotilasavustus (ml. kertakorvaus)Asian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Sotilasavustuslaki 18a
PerustoimeentulotukiAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Hallintolaki 49 c § ja 52 §;
Toimeentulotukilaki 18 §, 22 §
Työnantajan työterveyshuolto, yrittäjien työterveyshuoltoAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Sairausvakuutuslaki 15 luku 14 §, 18-19 §
Työttömyysturva -saamiset korot, yhdistelmätukiAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Vammaisetuudet - ruokavaliokorvausAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenLaki vammaisetuuksista 2 §
(etuuden myöntäminen toistaiseksi), 6 §
(16 vuotta täyttäneen vammaistuen ja eläkettä saavan
hoitotuen myöntäminen ilman asumisaikavaatimusta,
jos asiakas saa 16 vuotta täyttäessään alle 16-vuotiaan vammaistukea)
ToimeentuloturvaAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §,13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslakien muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Yleinen asumistukiAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §,13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslakien muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Laki yleisestä asumistuesta 5 luku
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
Perhe-etuudet - vanhempainpäivärahat (äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha ja raskausraha)Asian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen päätöksen oikaisua koskevat pykälät; Ulosottokaari 2 luku 24 §
Perintä -
elatusapuvelan maksuvapautus,
elatusapuvelan perintä
Perintäasian valmistuminen (ratkaisupäivä)EU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Kirjanpitolaki 2 luku 10 §
Perintä - etuuksien takaisinperintä
(ml. ulkomaan perintä,
opintotuen tulovalvonta, oikeudenkäyntikulut ja
saamisen korot)
Perintäasian valmistuminen (ratkaisupäivä)EU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24-27 §;
Kirjanpitolaki 2 luku 10 §
Sairauspäiväraha, tartuntatautipäivärahaAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
OpintotukiAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Opintotukilaki 34 §
(valtiontakauksen voimassaolo)
Opintoraha
(ml. huoltajakorotus ja oppimateriaalilisä),
asumislisä,
opintolainan valtiontakaus (ml. aikuiskoulutustuki)
Asian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Opintotukilaki 34 §
(valtiontakauksen voimassaolo)
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
KV-sairaanhoito - kansainvälinen sairaanhoitokustannusten hallinnointi
(laskun lähettäminen tai saapuminen)
Asian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät; Ulosottokaari 2 luku 24 §
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
OpintolainavähennysAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
lailla 1243/2013 kumottu opintotukilaki 16 d, 16 e §,
Tuloverolaki 127 d, 127 e §
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
Peruspäiväraha, työmarkkinatuki, kotoutumistukiAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Työttömyysturva - koulutuspäiväraha ja
koulutustuki (lakkautetut työttömän
koulutusetuudet)
Asian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Työttömyysturva - vuorottelukorvausAsian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §,13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslakien muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
KV-sairaanhoito - hoito-oikeus (hoito-oikeuspäätöksen antaminen)Asian, työn tai asiakirjan valmistuminenEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät; Ulosottokaari 2 luku 24 §
EtuusMistä säilytysajan laskenta alkaaSäilytysajan peruste
Eläketuki, lapsikorotus,
perhe-eläke (leskeneläke ja lapseneläke), rintamalisät,
ulkomaille maksettava rintamalisä, takuueläke,
yksilöllinen varhaiseläke, vanhuuseläke (varhennettu ja lykätty, tekninen eläkelaji)
Henkilön syntymäEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
Työkyvyttömyyseläke, kuntoutustukiHenkilön syntymäEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §
VakuuttaminenHenkilön syntymäEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §, 13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 § 

Vammaisetuudet - alle 16-vuotiaan vammaistuki,
16 vuotta täyttäneen vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki

Henkilön syntymäEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §,13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslakien muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Laki vammaisetuuksista 2 § (etuuden myöntäminen toistaiseksi), 6 §
(16 vuotta täyttäneen vammaistuen ja eläkettä saavan hoitotuen myöntäminen ilman asumisaikavaatimusta, jos asiakas saa 16 vuotta täyttäessään alle 16-vuotiaan vammaistukea)
Vammaisetuudet - vammaisten tulkkauspalveluHenkilön syntymäEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Arkistolaki 8 §,13 §;
Tiedonhallintalaki 21 §;
Etuuslain muutoksenhakua ja lainvoimaisen
päätöksen oikaisua koskevat pykälät;
Ulosottokaari 2 luku 24 §;
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 22 §
Sivu päivitetty 30.1.2024